Välkommen till Vidingehem

Var du än väljer att bo inom Växjö kommun är chansen stor att du kan bo i en av våra lägenheter. Vi finns i ett 30-tal områden och erbjuder ett brett utbud av bostäder oavsett behov eller fas i livet.

Vid årsskiftet 2022/2023 förenades Vidingehem och Växjöbostäder under ett namn - Vidingehem. Vi är ett bostadsbolag för hela Växjö kommun med lägenheter i såväl Växjö stad som i de kringliggande orterna – från Uråsa i söder till Lammhult i norr.

Vi är ett allmännyttigt bostadsbolag och en del av Växjö kommun. Vi ska bidra till att uppfylla den gemensamma visionen; att vår kommun ska vara en fantastisk plats att bo, leva och verka på för invånare, företag och besökare - idag och i framtiden!

Vi är ett nytänkande bostadsbolag och har stora möjligheter att skapa hållbara och trivsamma bostäder. Vi jobbar varje dag för att ge våra hyresgäster livskvalitet och trygghet. Vi är en drivande aktör i att utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätort och landsbygd.

Vi är ett av Växjö kommuns helägda aktiebolag med cirka 140 medarbetare. Med drygt 11 000 lägenheter varav 2 100 studentlägenhet och cirka 54 000 kvm kommersiella lokaler är vi en stor aktör i hela Växjö kommun.

Senast uppdaterad

15 mars 2023