Vidingehem – för hela livet

Vår målsättning är tydlig: Från unga år till äldre dagar, genom stressiga vardagsmorgnar och fridfulla helger, under lekfulla stunder på innergården och vänskapliga grannrelationer – oavsett var i livet du befinner dig ska du kunna bo tryggt och trivsamt hos Vidingehem.

Vi är Växjö kommuns allmännyttiga bostadsbolag med totalt 11 300 lägenheter fördelade på 12 stadsdelar och 18 orter. Vi har 73 000 kvadratmeter kommersiella lokaler och på Campus vid Linneuniversitetet har vi 2 100 studentlägenheter.

Vi är drygt 130 medarbetare som kontinuerligt arbetar med att finnas till hands i vardagen och med pålitlighet, lyhördhet och engagemang som främsta verktyg göra boendet enkelt och bekvämt för våra hyresgäster.

Det ligger i våra allmännyttiga gener att ta ett stort samhällsansvar. Genom vår storlek och erfarenhet har vi möjlighet att positivt påverka utvecklingen i såväl staden som på de mindre orterna och den omgivande landsbygden.

Vårt innovativa klimatarbete gör skillnad och vårt breda och varierade utbud av bostäder bidrar till att uppfylla Växjö kommuns vision om att vara en fantastisk plats att bo, leva och verka på för invånare, företag och besökare – idag och i framtiden! Eller som vi säger på Vidingehem: för hela livet!

Senast uppdaterad

9 april 2024