Foto på parkeringsskylt mot en blå himmel. 

Parkering och garage

I många av våra bostadsområden finns det möjlighet att hyra carport, garage- eller p-plats. Tänk på att det kan vara väntetid för dessa platser och därför behöver du ställa dig i kön för fordonsplats. Precis som när du står i bostadskö, samlar du poäng och den som har flest poäng får erbjudande om att hyra bilplatsen.

Så här ställer du dig i kö för fordonsplats:

 1. Logga in på Mina sidor
 2. Under "Sök ledigt" hittar du "Fordonsplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." där du kan se vad som finns ledigt.
 3. Gå in på vald fordonsplats och välj "Intresseanmäl".

Du kan maximalt göra 3 st intresseanmälningar för bilplats.

Hur funkar fordonskön?

 • De flesta av våra parkeringsplatser hyrs ut till dig som bor hos oss och du behöver därför ett giltigt (aktivt eller kommande) hyresavtal för att kunna ställa dig i kö och söka plats.
 • När det blir aktuellt att hyra en bilplats anmäler du ditt intresse på en ledig bilplats på samma sätt som när du söker en lägenhet. Sökande med längst kötid erbjuds bilplatsen.

Vill du se var det finns parkeringsplatser i ditt bostadsområde?

Parkeringskartor finns under respektive bostadsområde.

Har du elbil?

Fordonsplats för elbil

Du ställer dig i kö och söker fordonsplats för elbil på samma sätt som ovan.

Laddplats som tillval

Information om laddplats som tillval till parkeringsplats.

Publik laddning

Publik laddning inom Växjö kommun erbjuds av Växjö Energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och andra aktörer på flertalet platser.

Har du frågor om bilplats eller fordonskön?

Välkommen att kontakta kundcenter!

Övrigt om parkering

Inom våra områden är parkeringsplatserna förhyrda och besöksparkering avgiftsbelagd. Kontrollera alltid parkeringskylten i det område du parkerar för rätt information.

Besöksparkering

Denna typ av parkering är avgiftsbelagd. Du kan välja att betala avgiften via sms, app eller talsvar. Följ instruktion på aktuell p-plats.

Parkering för rörelsehindrad

För parkering som är skyltad för rörelsehindrade behöver du ha ett giltigt p-tillstånd för rörelsehindrad. Dessa platser är tidsbegränsade, se skyltningen.

Parkering på innergård

 • På ytor som inte är skyltade/märkta som parkering, t.ex. på innergårdar gäller parkeringsförbud.
 • Vid av/på – lastning av otympligt gods på innergård vid flyttning och liknande sker undantag från parkeringsförbudet.
 • Vid tillfällig parkering i samband med av/på – lastning sker detta endast på hårdgjord yta i anslutning till entréer.
 • Fordon ska köras ut direkt efter avslutad lastning/lossning så att utryckningsfordon m.m. inte hindras. Undantaget slutar gälla vid inaktivitet kring fordonet.

Parkeringsbevakning/felparkerat fordon/felparkering

 • I våra bostadsområden finns parkeringsbevakning att tillgå.
 • I varje område finns en skylt med telefonnummer vid infart från gatan (i vissa fall även vid annan parkeringsskyltning i området). Numret ringer du för att anmäla felparkerade fordon inom bostadsområdet.

Senast uppdaterad

2 april 2024