Vi tror på hållbar utveckling

Vi är ansvarsfulla. Vi tar ett aktivt miljö- och samhällsansvar och är en drivande aktör i att utveckla och förvalta en växande och trygg stad, ort och landsbygd.

Vi tror på att hållbar utveckling skapar trivsamma boendemiljöer. Vi värnar om våra resurser, minimerar miljöpåverkan och tar socialt ansvar. Vi skapar livskvalitet.

Vårt hållbarhetsarbete innebär bland annat att minimera belastning av miljön från byggande och boende. Vi tar hand om bolagets ekonomi genom att alltid sträva efter att vara långsiktiga, resurseffektiva, att återbruka och återvinna. Vi strävar också efter att människor som bor och verkar i vår bostadsområden och i hela vår kommun ska trivas och känna sig trygga.

I alla våra projekt är vi affärsmässiga och tar ett stort ekonomiskt ansvar för våra fastigheter och bolaget - både på kort och lång sikt.

Vi ska minimera miljöpåverkan

Som en del av Europas grönaste stad tar vi vårt ansvar genom att alltid sträva efter att minimera vår miljöpåverkan på ett medvetet sätt. Vi ser till att energin vi använder i form av värme, vatten och el används så effektivt som möjligt samt att den är hållbart producerad. Värmen kommer därför från förnybar fjärrvärme hos Växjö Energi. Vår fastighetsel är ursprungsmärkt: förnybar el från vatten, vind och biobränslen. Vi äger dessutom två vindkraftverk.

Vi skapar förutsättningar för våra hyresgäster att leva hållbart hos oss. Det gör vi genom att erbjuda miljöhus för avfallssortering i anslutning till bostadsområdet. Vi ger även förutsättningar att använda mindre energi och vatten genom snålspolande kranar och toaletter. Vi satsar även på sunda inomhusmiljö och gröna utemiljöer

Energi

Förbrukning av energi i form av värme, vatten och el är det område där vi har störst miljöpåverkan. Som fastighetsägare tar vi ett stort ansvar genom att se till att energin används så effektivt som möjligt. Det gör vi genom att kontinuerligt arbeta för att spara värme, vatten och el. Möjligheten att spara energi tar vi alltid hänsyn till vid renoveringar och underhållsprojekt.

Vi ser även till att den energi som faktiskt används är hållbart producerad. Värmen kommer därför från förnybar fjärrvärme hos Växjö Energi. Vår fastighetsel är ursprungsmärkt: förnybar el från vatten, vind och biobränslen. Vi äger dessutom två vindkraftverk, ett på 2,3 MW och ett litet på 5,5 kW. Våra hyresgäster kan påverka sin egen och vår gemensamma energianvändning på många sätt.

Transporter och maskiner

Dagligen sker resor mellan våra kontor och fastigheter vilket innebär att vi släpper ut en del fossila bränslen. Detta strävar vi ständigt efter att minska. I första hand sker det genom att vi nyttjar fordon som går på förnybara bränslen, till exempel el, biogas och etanol. Vid längre tjänsteresor används tåg framför flyg eller bil.

Byggnation

När vi bygger nytt vill vi skapa fastigheter som har liten miljöpåverkan både vid produktion och under hela driftsfasen. Detta gör vi genom att till exempel ställa krav på låg energiförbrukning och på att material inte är skadliga för människors hälsa eller miljön. Vi följer Växjö kommuns energiplan och träbyggnadsstrategi.

Avfallshantering

Avfall som uppkommer i verksamheten sorteras på alla våra kontor. Vid byggprojekt och rivning ställer vi krav på sortering så att så mycket som möjligt ska kunna återanvändas eller materialåtervinnas. I våra bostadsområden finns också miljöhus så att våra kunder alltid har möjlighet att sortera exempelvis matavfall, förpackningar och tidningar.

Bra sortering gör avfall till en resurs som kan användas igen. Av matavfallet i Växjö kommun produceras till exempel biogas som används till drivmedel för bussar och bilar. Bra sortering gör också så vi minskar uttaget av nya resurser och förbrukningen av energi.

Miljöpolicy och miljödiplomering

Vi ska skapa trygga bostadsområden

Vi tror på att hållbara relationer och att känna delaktighet i sitt bostadsområde skapar trivsam boendemiljö. Tillsammans skapar trivsel och trygghet genom närvaro och proaktiva aktiviteter.

Några av de sociala aktiviteter och event som vi arrangerar eller deltar i för att skapa gemenskap och trygghet.

  • Trygghetsvandring: Vi går tillsammans med hyresgästen igenom området och ser hur vi tillsammans kan öka tryggheten.
  • Kvartersträff: Några gånger per år dukar vi upp ståfika i några av våra bostadsområden. Vi pratar om vad som är på gång i området/kvarteret, du kan ställa frågor till oss som jobbar på Vidingehem, ta en fika och möta grannar på gården.
  • Sommaraktiviteter: Tillsammans ser vi till att fylla området med glädje och gemenskap under sommarlovet!
  • Aktivt lov: Under loven händer det massor med saker i Araby och Teleborg.

Vi har ett aktivt samarbete med tre olika mötesplatser runt om i Växjö; Araby Park Arena, Café Tufvan och Tallgården. Här kan du träffa andra, ta en fika, spela fotboll eller lyssna på en intressant föreläsning. Vi är övertygade om att möjligheten att mötas och umgås främjar såväl trivsel som trygghet. Vi hoppas att du kan hitta många intressanta aktiviteter och nya bekantskaper vid dessa mötesplatser.

För ökad trygghet i hela Växjö kommun är vi flera aktörer (Växjö kommun, Polisen, Securitas och andra bostadsbolag i Växjö) som arbetar nära varandra och träffas regelbundet. Vi arbetar också nära varandra inom hela Växjö kommun för att hela tiden göra det bästa möjliga för våra hyresgäster och kommuninvånare.

Senast uppdaterad

6 maj 2024