Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. Här beskriver vi hur vidingehem.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, tillgänglighetsproblem vi känner till. Vi informerar också om hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi arbetar kontinuerligt med att öka tillgängligheten på vår webbplats. Vi är medvetna om att delar av vidingehem.se inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vidingehem.se som inte är tillgängligt för dig, kan du skicka e-post till info@vidingehem.se eller ring 0470-59 90 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Skicka e-post till info@vidingehem.se eller ring 0470-59 90 00.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. De delar av webbplatsen som är otillgängliga beskrivs.

Bristande förenlighet med lagkraven

Det innehåll på webbplatsen som beskrivs har bristande tillgänglighet på ett eller annat sätt.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Kompletta beskrivande alt-texter saknas.
 • Bildbeskrivningar saknas eller kan göras tydligare.
 • Länktexter kan göras tydligare.
 • Det finns PDF-dokument som inte är korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.
 • Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.
 • Bilder som innehåller text saknar beskrivande text som ett alternativ.
 • Vissa inhämtade system till webbplatsen följer inte tillgänglighetsprinciperna.
 • Vissa rubriker är uppmärkta i fel hierarkisk ordning.
 • Det finns tabeller som saknar rubrik och beskrivning.
 • Tangentbordsnavigering fungerar inte till fullo. Exempelvis menyn och rubriker.
 • Ikoner ska kompletteras med text

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Länktexter ska göras tydligare.
 • När man för muspekaren över en länk bör effekten vara tydligare. Genom exempelvis fokusmarkering med färg som indikerar på navigeringen.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Öka storlek på klickytor.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Lämna synpunkter på tillgängligheten hos Myndigheten för digital förvaltning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning, en intern testning, av www.vidingehem.se Senaste granskningen gjordes den 3 januari 2023.

Webbplatsen lanserades den 20 december 2022.

Senast uppdaterad

3 januari 2023