Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. Här beskriver vi hur vidingehem.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, tillgänglighetsproblem vi känner till. Vi informerar också om hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi arbetar kontinuerligt med att öka tillgängligheten på vår webbplats. Vi är medvetna om att delar av vidingehem.se inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vidingehem.se som inte är tillgängligt för dig, kan du skicka e-post till info@vidingehem.se eller ring 0470-59 90 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Skicka e-post till info@vidingehem.se eller ring 0470-59 90 00.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. De delar av webbplatsen som är otillgängliga beskrivs.

Bristande förenlighet med lagkraven

Det innehåll på webbplatsen som beskrivs har bristande tillgänglighet på ett eller annat sätt.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Kompletta beskrivande alt-texter saknas.
 • Bildbeskrivningar saknas eller kan göras tydligare.
 • Länktexter kan göras tydligare.
 • Det finns PDF-dokument som inte är korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.
 • Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.
 • Bilder som innehåller text saknar beskrivande text som ett alternativ.
 • Vissa inhämtade system till webbplatsen följer inte tillgänglighetsprinciperna.
 • Vissa rubriker är uppmärkta i fel hierarkisk ordning.
 • Det finns tabeller som saknar rubrik och beskrivning.
 • Tangentbordsnavigering fungerar inte till fullo. Exempelvis menyn och rubriker.
 • Ikoner ska kompletteras med text

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Länktexter ska göras tydligare.
 • När man för muspekaren över en länk bör effekten vara tydligare. Genom exempelvis fokusmarkering med färg som indikerar på navigeringen.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Öka storlek på klickytor.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Lämna synpunkter på tillgängligheten hos Myndigheten för digital förvaltning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning, en intern testning, av www.vidingehem.se Senaste granskningen gjordes den 3 januari 2023.

Webbplatsen lanserades den 20 december 2022.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du inte kan använda vår digitala service eller angående tillgänglighetsfrågor för webben:

Telefon: 0470-59 90 00
E-post: info@vidingehem.se

Mina sidor - Tillgänglighetsredogörelse

Sedan mars 2024 använder vi oss av Momentum Fastighets CRM och Mina sidor. Regelbundna tillgänglighetsanalyser av Mina sidor genomförs och brister åtgärdas löpande av Momentum. Om eventuella brister i tillgänglighet ger dig problem på Mina sidor ber vi dig kontakta oss. Då kan vi hjälpa dig med ditt ärende och dessutom vidareförmedla information om eventuella problem till Momentum.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Under våren 2024 kommer vi åtgärda flertalet punkter och arbetar fortsatt med förbättring av tillgängligheten på Mina sidor. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skapa ett ärende via Momentum Kontakt Länk till annan webbplats. så att vi får veta att problemet finns.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Anpassningsbarhet (WCAG 1.3)

 • Felmeddelanden är inte alltid kopplade till elementet det avser

Urskiljbarhet (WCAG 1.4)

 • Det finns ett fåtal länkar, i Cookie policy och versionsinformation, som utmärker sig endast med färg
 • Det finns text på ett fåtal ställen som inte har tillräcklig kontrast

Tillgänglighet via tangentbord (WCAG 2.1)

 • En del av gränssnittet (Notifikationsklockan) går inte att nå med tangentbord

Navigerbarhet (WCAG 2.4)

 • Det finns en länk att gå direkt till textinnehållet men den är på engelska
 • Alla sidor har inte en unikt beskrivande titel
 • En webbplatskarta eller a-ö lista saknas
 • Kontrastnivån för fokusmarkeringen är inte tillräckligt hög

Inmatningsstöd (WCAG 3.3)

 • Felmeddelanden är inte alltid kopplade till elementet det avser
 • Felmeddelanden är inte alltid tydliga i hur användaren ska åtgärda problemet

Kompatibilitet (WCAG 4.1)

 • Det finns knappar som saknar beskrivande text

Tillgänglighetsfunktioner (WCAG 11.6)

 • Vissa användarinställningar fungerar inte optimalt

Hur vi testat webbplatsen

Vi utför fortlöpande självskattning av Mina sidor som en del av vårt utvecklingsarbete.

Även kunders nyttjande av externa aktörer för oberoende granskningar ligger till grund för bedömningen. Den senaste oberoende granskningen gjordes 2023-11-09

Kontakta oss om du upplever hinder

Om eventuella brister i tillgänglighet ger dig problem på Mina sidor ber vi dig kontakta oss. Då kan vi hjälpa dig med ditt ärende och dessutom vidareförmedla information om eventuella problem till Momentum.

Telefon: 0470-59 90 00
E-post: info@vidingehem.se

Senast uppdaterad

14 mars 2024