Miljöpolicy

​Vidingehem är ett bostadsbolag som arbetar för en hållbar utveckling genom att kontinuerligt följa upp vår miljöpåverkan och utveckla miljöarbetet för att förekomma och förebygga framtida miljöbelastning.

Miljöarbetet ska skapa en långsiktigt god boende- och livsmiljö och där miljöarbetet styrs av helhetssyn, affärsmässighet och engagemang. Detta ska integreras i hela verksamheten, i samspel med ägare, anställda och hyresgäster.

I handling innebär det följande:

  • Att ha tydliga rutiner för att möjliggöra kontroll, uppföljning och ständiga förbättringar av verksamheten.
  • Minska nyttjandet av media (vatten, värme och el) genom att systematiskt hushålla och investera i ny teknik.
  • Förebygga uppkomsten av avfall samt underlätta för en effektiv avfallshantering.
  • Att all vår verksamhet bedriver ett ständigt förbättringsarbete för att minska användandet av material, produkter och ämnen som kan innebära miljö- eller hälsostörande effekter vid byggnation och i vår egen förvaltning.
  • Ställa tydliga miljökrav vid upphandling och inköp.
  • I all vår verksamhet följa de miljölagar, tillhörande förordningar och lokala krav som vi omfattas av.
  • Informera och engagera personal, hyresgäster, entreprenörer och leverantörer i företagets miljöarbete.
  • Ska verka för en grön och hållbar utveckling av vår nyproduktion och vårt befintliga fastighetsbestånd.

Antagen av styrelsen den 24 oktober 2014.

Vi är miljödiplomerade

Vi är miljödiplomerade genom Svensk Miljöbas. Det innebär att vårt miljöarbete är kvalitetssäkrat och har genomgått en oberoende granskning. Miljödiplomering är en variant av miljöledningssystem och granskningen gäller för ett år i taget.

Senast uppdaterad

13 oktober 2023