Energideklaration

Enligt lag (2006:985) ska en fastighetsägare ta fram energideklarationer för sina fastigheter. En energideklaration är ett dokument som bland annat visar hur mycket energi ett hus förbrukar.

Man delar in förbrukningen i sju energiklasser, från A till G. Energiklass A står för en mycket låg energianvändning och G för en hög. En byggnad som uppfyller kraven som ställs på ett nybyggt hus i dag får klass C eller bättre. Vart tionde år ska energideklarationen förnyas av en certifierad expert.

Är du intresserad av en sammanfattning av energideklarationen för det hus du bor i kan du göra en sökning på Boverkets webbplats:

https://www.boverket.se/sv/energideklaration/sok-energideklaration/ Länk till annan webbplats.

Diagram som visar de sju energiklasserna.

Man delar in förbrukningen i sju energiklasser, från A till G.

Senast uppdaterad

29 mars 2023