Foto på en väg som skottas. 

Snöröjning och halkbekämpning

Under vintersäsongen är vi många som jobbar med att öka framkomligheten runt om i kommunen. Det är ett systematiskt arbete som görs utifrån bestämda prioriteringar. Här kan du läsa om vem som har ansvar för vad och hur vi prioriterar snöröjning och halkbekämpning i våra bostadsområden.

Vem sköter vad?

Snöröjning och halkbekämpning runt våra fastigheter sköts antingen av entreprenörer eller av vår egen personal, beroende på vart du bor. De ser till att göra framkomliga vägar till parkeringar, miljöhus och tvättstugor. De röjer och skottar också snö vid entréer och även vid vissa kommunala trottoarer i anslutning till våra fastigheter.

Under vintersäsongen övervakar vår beredskapsgrupp väder och vägar - dygnet runt. Det gör vi för att snabbt kunna ta beslut om vad som behöver göras, till exempel sätta in halkbekämpning och/eller snöröjning. Under vintersäsongen utförs även översyn av istappar och snö på platta tak genom ronderingar.

Har du egen uteplats/täppa, entré eller trappa ansvarar du själv för snöröjning och halkbekämpning inom områdets yta.

Växjö kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. sköter snöröjning och halkbekämpning vid övriga trottoarer och kommunala vägar som gator, torg, gång- och cykelvägar. Mer information om snöröjning i vår kommun kan du läsa om här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur prioriterar vi?

All snö och is går inte att bekämpa på en och samma gång. Därför har vi delat upp våra områden i två prioriteringsklasser:

  1. Samhällsfunktioner
    Vägar för samhällsfunktioner som äldreboende, serviceboende, vårdcentralen, förskolor, affärer
  2. Familjebostäder
    2.1. Trafikerade ytor i våra områden
    2.2. Mindre vägar

Handskottning sker parallellt med snöröjning vid
1. Handikappramper, utrymningsvägar, trappor i fält, entréer

  1. Källartrappor, bommar, cykelställ

Samhällsfunktioner har högsta prioritet och snöröjs samt halkbekämpas därför först. När dessa är färdigröjda börjar arbetet med våra familjebostäder där trafikerade ytor prioriteras och därefter mindre vägar. Parallellt sker handskottning. Om det snöar väldigt mycket kan det betyda att vi behöver köra flera omgångar i prioritet 1 innan vi kan fortsätta med prioritet 2. Normalt rycker vi ut efter avslutat snöfall om minst 3 cm.

När snöröjs mitt bostadsområde?

Turordningen för våra bostadsområden sker utifrån jämnt eller ojämnt veckonummer och gäller för gemensamma ytor. Kvarter som tas om hand sist den jämna veckan - tas om hand först den ojämna veckan. För de områden som ligger i mitten av turordningen blir det ungefär detsamma oavsett vilket veckonummer det är.

När halkbekämpar ni hos mig?

Halkbekämpningen sker efter snöröjning. Tidsåtgången för snöröjning beror på vilket väderförhållande som råder. Snöhögar placeras så att de inte är i vägen för fordon. Vi gör alltid vårt allra bästa för att säkerställa säkerheten för dig som hyresgäst.

Senast uppdaterad

14 mars 2024