Foto på tre kollegor som sitter i ett möte med datorer framför sig. 

Chef Ekonomi och Affärsstöd

Publicerad 19 april 2024

Jobb

Vill du leda och forma den nya avdelningen Ekonomi & Affärsstöd? Du kommer vara spindeln i nätet, i säkerställandet av effektivt stöd och service till alla delar av vår verksamhet. Med en spännande mix av ansvarsområden, från att samla och strukturera avdelningen till att driva förbättringar inom systemstöd och informationssäkerhet, är detta en roll för den strategiskt tänkande och relationsbyggande ledaren. Om du har en passion för ekonomi, gedigen erfarenhet av ledarskap och vill vara en nyckelspelare i både bolagets och kommunens framtid, då kan detta vara din nästa utmaning.

Vid årsskiftet 2022/2023 gick våra två kommunägda bostadsbolag, Växjöbostäder och Vidingehem, samman och bildade ett nytt bostadsbolag under namnet Vidingehem. Med gemensamma muskler får vi nu större möjligheter att skapa hållbara och trivsamma bostäder. Vi tar ett aktivt miljö- och samhällsansvar och vi fortsätter att vara en drivande aktör i att utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätort och landsbygd.

Tillsammans har vi ett stort utbud av lägenheter i hela Växjö kommun, både i stadsnära och naturnära boendemiljöer. Med drygt 11 500 lägenheter varav drygt 2 000 studentbostäder erbjuder vi ett varierat boende, för olika behov, i livets olika faser. Vi är ca 140 medarbetare inom olika yrkesområden. Genom våra kunniga och engagerade medarbetare skapar vi trivsel och vardagstrygghet för våra hyresgäster.

Som chef för den nya avdelningen Ekonomi & Affärsstöd är ditt främsta ansvar att säkerställa effektivt stöd och god service till bolagets olika verksamheter, inklusive ledning och styrelse. Inom avdelningen finns en ekonomi- och controllergrupp samt funktioner för affärs- och verksamhetsstöd i form av IT, intern service, diarie- och arkiv samt stöd i lednings- och styrelsearbetet. Här ingår också samordning och stöd till ledningsgrupp i arbete med affärsplan och uppföljning av verksamheten. Vid full styrka är man totalt 9 medarbetare med olika spetskompetenser.

En inledande uppgift blir att få ihop avdelningen till en, och tillsammans sätta gemensamma rutiner, strukturer och mål. Andra viktiga uppgifter blir att initiera och driva uppdraget kring förbättrat systemstöd, inledningsvis kring dokumenthantering, liksom att driva processen kring bolagets informationssäkerhetsarbete.

Tillsammans med dina medarbetare har ni ansvaret för de största intäktströmmarna och ni utvecklar även nya tjänster som kan generera mer intäkter, där utveckling av boenden med nya affärsmodeller kan vara ett sätt. Att stötta alla nivåer i bolaget i arbetet med koncernens styrmodell med nuläges- och omvärldsanalyser, verksamhetsplanering och uppföljning är andra uppgifter. Du ansvarar också för ekonomisk uppföljning och rapportering kring bolaget, och du stöttar verksamheterna genom tydliga rutiner för effektiv och värdeskapande uppföljning. I rollen är du också beställare av tjänster inom kund-, leverantörsreskontra, resultatrapporter och bokslut från kommunens centrala ekonomifunktion.

Flera av uppdragen har en stark koppling till andra delar inom Växjö kommunkoncern såsom ekonomi och IT/Digitalisering vilket kräver en tät dialog och samverkan mellan bolaget och kommunen. Detta ställer särskilda krav på förmågan att samverka, samarbeta, kommunicera, initiera och driva uppdrag med fokus på det bästa för verksamheterna.

I din roll rapporterar du till VD, och tillsammans med övriga chefer och nyckelpersoner bidrar du aktivt i ledningsgruppens arbete. Du deltar även vid styrelsens möten för att kunna bistå med detaljer vid frågor från ledamöterna.

I din bakgrund finns relevant akademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har flerårig chefserfarenhet, och goda kunskaper i ekonomistyrning, erfarenhet av projektledning och av att leda i förändring.

Du är trygg och tydlig i din roll som chef och du är utvecklingsinriktad och prestigelös. Uppdraget ställer krav på god kommunikation, såväl muntligt som skriftligt, en förmåga att hantera flera olika intressenter samt att du kan samarbeta och navigera i en politisk styrd organisation. Du förstår vikten av att vara lyhörd, bygga och fördjupa goda relationer. God språklig förmåga i svenska, muntligt och skriftligt är ett krav.

Sök jobbet

Gör en konfidentiellt och förutsättningslös intresseanmälan här:

Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag.

Välkommen!

Vid frågor om tjänsten, välkommen att kontakta:

Cecilia Ahlqvist, Rekryterare, Re-Source AB, Mobiltelefon 0733-41 56 37
E-postadress cecilia.ahlqvist@re-source.se

Senast uppdaterad

19 april 2024