Ny hyra för 2023

Nu är hyresförhandlingen klar för 2023. Hyrorna höjs i snitt 3,85 procent.

Ny hyra från 1 januari

Den årliga hyresjusteringen har förhandlats mellan bostadsbolagen Växjöbostäder/Vidingehem och Hyresgästföreningen region Sydost. Årets hyresförhandling för hyrorna 2023 är nu klara och höjningen blir i snitt 3,85 procent från och med 1 januari 2023.

Hyreshöjningen innebär att en lägenhet som i dag har en månadshyra på 6 000 kronor, får en höjning med ca 231 kronor per månad.

Din nya hyra kommer på hyresavin för februari.

Hyreshöjningen gäller från 1 januari vilket innebär att även höjningen för januari debiteras på februari månads avi.

Nya hyrorna

  • Lägenheter med varmhyra, +3,96 procent
  • Lägenheter med kallhyra, +1,96 procent
  • Studentlägenheter, +3,81 procent
  • Presumerade hyror, +2,76 procent

Senast uppdaterad

16 november 2023