Foto på en kvinna som står bland flyttkartonger med penna och papper. 

Flytta ut

Har du bestämt dig för att ta steget till nästa boende? Först: Grattis till det nya boendet! Nu är det lite att göra med din lägenhet innan det är dags. Här hittar du steg för steg vad du ska göra.

Illustration på en nyckel och och en parkeringsskylt.

1. Säg upp lägenhet och parkering

Uppsägningstiden för din lägenhet är alltid tre hela kalendermånader oavsett vilken dag i månaden som du säger upp den. Detta gäller även om du byter din lägenhet.

 • Exempel 1: Om du säger upp lägenheten den 1 april räknas inte april som uppsägningsmånad. I stället blir maj, juni och juli dina uppsägningsmånader. Ditt hyresavtal gäller då till och med den 31 juli.
 • Exempel 2: du säger upp lägenheten den 8 september. Uppsägningstiden blir då oktober, november och december. Ditt hyresavtal gäller då till och med den 31 december.

För parkeringsplats/garage/carport är uppsägningstiden också tre hela kalendermånader.

Du kan säga upp din lägenhet och parkering på något av följande sätt:

BankID

Du kan snabbt och enkelt säga upp din lägenhet och parkering genom att logga in på Mina sidor.

E-post

Du kan säga upp din lägenhet och parkering genom att mejla vårt Kundcenter: info@vidingehem.se. En kopia på giltigt ID-kort ska bifogas i mejlet.

Skriftligen

Skriv ut uppsägningsblanketten för lägenhet, eller uppsägningsblankett för bilplats, signera och skicka den till oss tillsammans med en kopia på ditt ID-kort.

Besök Kundcenter

Du är också välkommen till vårt kundcenter där vi kan hjälpa dig på plats. Glöm inte att ta med din legitimation.

Om du vid uppsägningen meddelar att lägenheten är tillgänglig från ett tidigare datum än det juridiska datumet ska detta vid uthyrningstillfället bekräftas av dig. I de fall då det ej kan bestämmas vid uthyrningstillfället går det att skriva om avtalet om informationen når oss senast den 15:e i månaden innan det nya inflyttningsdatumet. Vi skriver endast om avtal från den 1:e i månaden.

Det är ditt ansvar att se till att bekräfta det nya inflyttningsdatumet muntligt eller skriftligt senast den 15:e. Därefter tecknas nytt avtal med kommande hyresgäst. Gäller det enbart några veckor eller dagar så skrivs inget avtal om. Detta sker då genom en överenskommelse mellan dig och blivande hyresgästen. Du är då ansvarig för lägenheten hela uppsägningstiden ut. Du behöver då informera oss om att det är ok att vi lämnar ut nycklarna från ett tidigare datum i samband med nyckelinlämningen.

Uppsägning av lägenhet vid dödsfall

För att du som anhörig ska kunna säga upp en lägenhet vid dödsfall så krävs ett vårdnadsintyg som är ett dokument som talar om vem som sköter dödsboets angelägenheter. Ett vårdnadsintyg utfärdas av begravningsbyrån. Om ingen begravningsbyrå anlitas så krävs ett dödsfallsintyg. Ett dödsfallsintyg utfärdas av Skatteverket.

Uppsägningstid vid dödsfall

Uppsägningstiden vid dödsfall är en (1) hel kalendermånad om uppsägningen gjorts inom en (1) månad från det att dödsfallet inträffade.

Om uppsägningen görs efter en (1) månad från det att dödsfallet inträffade, är uppsägningstiden tre (3) hela kalendermånader.

Ikon för visa upp lägenhet 

2. Visa lägenheten för ny hyresgäst

När du sagt upp din lägenhet är du, enligt 26 § i hyreslagen, skyldig att låta den visas för en ny hyresgäst under uppsägningstiden. Vi eller kommande hyresgäst kan därför komma att kontakta dig för en visning.

3. Förbesiktning

I samband med att du säger upp lägenheten (ej studentlägenheter) bokar vi in en förbesiktning inom 2–3 veckor. Du behöver närvara vid förbesiktningen.

Under förbesiktningen gör vi en bedömning av lägenhetens skick samt vilket behov av underhåll som finns. Bedömningen görs för att kunna planera för eventuella underhållsåtgärder som måste utföras och för att informera dig som avflyttande hyresgäst om skador och onormalt slitage.

Eftersom skador och onormalt slitage kan komma att debiteras dig vid en slutbesiktning ger förbesiktningen dig därmed en chans att åtgärda dessa skador själv. Det är därför bra om du kan visa besiktningspersonen eventuella dolda skador, som kan finnas bakom möbler, tavlor eller under mattor.

Tänk på att alla eventuella reparationsåtgärder ska utföras fackmannamässigt.

När vi bedömer onormalt slitage undersöker vi om lägenheten och dess ytskikt och utrustning motsvara dess ålder.

Exempel på onormalt slitage:

 • Hål i dörrar och parkett
 • Trasiga fönsterrutor
 • Skador på tapeter är det som vanligast bedöms som onormalt slitage.
Ikon för flyttanmälan och adressändring

4. Flyttanmälan

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. så du blir folkbokförd på rätt adress. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag. Vill du ha eftersändning av annan post beställer du det på Svenskadressändrings webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kom också ihåg att:

 • Genomföra ev. telefonflytt i god tid hos din telefonoperatör.
 • Flytta försäkringen till ditt nya boende.
 • Säga upp ditt bredband i god tid.
 • Vi fixar uppsägning av ditt elnätsabonnemang, men tänk på att göra upp om elkostnader med inflyttande hyresgäst om den flyttar in tidigare.
Ikoner för dörr, badrumsskåp och hatthylla med avcheckningsboxar

5. Kolla lägenhetens utrustning

Kontrollera att all utrustning som tillhör lägenheten finns på plats vid besiktningen. Hit hör exempelvis dörrar, badrumsskåp, hatthylla med mera.

Ikon av en dammsugare

6. Städa lägenheten

När du flyttar ska din lägenhet städas. Utgångspunkten: Lämna lägenheten så som du själv hade velat finna den. Enligt hyresavtalet har nästa hyresgäst rätt att flytta in i en välstädad lägenhet. Därför bör du veta att om lägenheten inte är ordentligt städad när du lämnar den kommer vi att debitera dig städbolagets kostnader för omstädning.

Ikon av en förrådshylla och en skurhink med borste, trasa och spray

7. Töm och städa övriga utrymmen

Tänk på att även tömma och städa förråd och garageplats.

Ikon med en person som öppnar dörren till en annan samt en ikon med ett hus och ett förstoringsglas

8. Boka och närvara vid slutbesiktning

Som avflyttande hyresgäst ansvarar du för att kontakta kundcenter senast fyra veckor innan avflyttning och boka in tid för slutbesiktning.

Vid slutbesiktningen följer vi ett besiktningsprotokoll där vi bl.a. kontrollerar:

 • att inventarier, utrustning samt ytskikt (t.ex. golv, skåp, dörrar) inte är skadade eller saknas. Om du tagit bort utrustning som till exempel innerdörrar, skåpsdörrar eller beslag, måste detta återställas innan besiktningen.
 • att ev. renoveringar och reparationer som gjorts av hyresgästen är fackmannamässigt utförda.
 • bostadens boendemiljö (t.ex. ventilation, fukt) - el- och brandsäkerhet samt vattenskador.
 • om det föreligger något behov av underhåll och att allt är städat och rengjort.
 • det är bra om du själv kan vara med vid slutbesiktningen för att diskutera eventuella skador i lägenheten. Du behöver själv stå för kostnaderna för onormalt slitage och skador. Hål i dörrar och parkett samt trasiga fönsterrutor är exempel på onormalt slitage.

Efter besiktningen får du ett besiktningsprotokoll som beskriver vad som framkommit vid besiktningen. Har du frågor på detta protokoll är du välkommen att höra av dig till din besiktningsman.

ikon för nyckelutlämning

9. Lämna nycklar

Alla passerbrickor och nycklar ska återlämnas. Kom också ihåg att lämna tillbaka eventuella garage- och förrådsnycklar, nycklar till tvättstugan med mera. Saknas nycklar vid slutbesiktningen behöver ett byte av låscylinder göras, vilket kommer att debiteras dig.

Vi önskar dig lycka till med ditt nya boende!

Senast uppdaterad

18 mars 2024