Kvarteret Bärnstenen

Nyproduktion

I vårt uppdrag ingår att utveckla och bygga nya bostäder i hela Växjö kommun. När vi planerar vår nyproduktion tar vi hänsyn till in- och utflyttning i kommunen, vilka grupper som flyttar in och hur efterfrågan ser ut i nuläget.

Nu bygger vi:

Nu bygger vi 24 ägarlägenheter och 52 hyreslägenheter i det nya kvarteret Bärnstenen i Araby.

Senast uppdaterad

10 maj 2023