Vidingehem i sociala medier

Du kan möta och följa oss på Vidingehem i flera sociala medier. I första hand använder vi sociala medier för att presentera vår verksamhet.

Kommentarsregler för sociala medier

Tänk på att det du skriver på våra sidor i sociala medier kan bli allmän handling och kan bli diariefört.

  • Lämna aldrig ut privat information, som till exempel ditt eller andras personnummer.
  • Inlägg som innehåller känsliga personuppgifter tar vi bort från sidan.
  • Inlägg på sociala medier blir synliga för alla som besöker sidan.
  • Om någon annan än Vidingehem svarar på en fråga tar vi inte ansvar för svaret.
  • Vidingehem är personuppgiftsansvarig.

Dessa kommentarer tar vi bort

Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer som inte följer våra riktlinjer. Den som bryter mot reglerna kan komma att blockeras från våra sidor i sociala medier.

Kommentarer som inte tolereras är sådana som kan uppfattas som:

- hot, förtal, personangrepp eller förolämpningar
- svordomar eller obscena ord
- kommentarer som innehåller känslig information som personuppgifter exempelvis namn, bild på personer med mera.
- kränkande uttalande med exempelvis rasistiska, sexistiska eller homofobiska undertoner
- hets mot folkgrupp eller andra trakasserier
- olovliga våldsskildringar eller pornografi
- uppmaningar till brott eller annan brottslig verksamhet
- olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material
- kommersiella budskap och reklam
- repetitiva kommentarer och spam. Kommentarer som behandlar samma ärende och klipps och klistras på flera av våra inlägg vid upprepade tillfällen definieras som spam och tas bort från våra kanaler. Det gäller även avsiktliga störningar av kommentarer.
- kommentarer som inte är relevanta för inlägget.

Kommentarer i kommersiellt syfte, exempelvis reklam för företag, organisationer eller föreningar i syfte att driva trafik till egen sida eller dylikt tas också bort.

Man får inte heller länka till sådant innehåll som beskrivs i punkterna ovan.

Vidingehem förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer som bryter mot något i ovanstående lista, samt blockera användare som bryter mot dessa regler.

Senast uppdaterad

13 januari 2023