Ledningsgrupp

Vd Catharina Rydberg Lilja har den strategiska ledningsgruppen till sitt stöd. Ledningsgruppen består av cheferna för Fastighet, Affärs- och projektutveckling, Ekonomi, HR och Marknad.

Catharina Rydberg-Lilja
Vd
Telefon 0470-59 90 00

Linnea Johansson
Fastighetschef
Telefon 0470-59 90 17

Carina Herbertsson
Affärs- och projektutvecklingschef
Telefon

Sofia Kallbro
Marknadschef (tillträder 1 mars 2023)
Telefon 0470-59 90 41

Peter Thörnblad
Ekonomichef
Telefon 0470-59 91 45

Sofia Kallbro
HR-chef
Telefon 0470-59 90 41