Foto på en av Vidingehemsmedarbetare bakifrån med Vidingehems logga på ryggen. I bakgrunden syns ett bostadsområde. 

Vidingehems ledningsgrupp

Vår vd har den strategiska ledningsgruppen till sitt stöd. Ledningsgruppen består av cheferna för avdelningarna Fastighet, Affärs- och projektutveckling och Marknad samt funktioner för Ekonomi och HR.

Vd
Carina Herbertsson

Tillförordnad Affärs- och projektutvecklingschef
Carina Herbertsson

Fastighetschef
Linnea Johansson

Marknadschef
Sofia Kallbro

Ekonomichef
Peter Thörnblad

HR-chef
Johanna Elmdahl

Senast uppdaterad

1 juli 2024