Ledningsgrupp

Vår vd har den strategiska ledningsgruppen till sitt stöd. Ledningsgruppen består av cheferna för avdelningarna Fastighet, Affärs- och projektutveckling och Marknad samt funktioner för Ekonomi och HR.

Tillförordnad vd
Affärs- och projektutvecklingschef
Carina Herbertsson
Telefon 0470-59 90 00

Fastighetschef
Linnea Johansson
Telefon 0470-59 90 17

Marknadschef
Sofia Kallbro
Telefon 0470-59 90 41

Ekonomichef
Peter Thörnblad
Telefon 0470-59 91 45

HR-chef
Vakant

Senast uppdaterad

30 mars 2023