Organisation

För oss är våra hyresgäster det viktigaste och vi har anpassat vår organisation för att möta dagens behov och framtidens utmaningar.

I vårt bolag hjälps vi åt och alla har en viktig roll. Som en stor aktör på Växjös bostadsmarknad är vi en drivande aktör i att utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätort och landsbygd.

Senast uppdaterad

22 december 2022