Vi skapar värde tillsammans

Som en del av Växjö kommunkoncern delar vi visionen att: Växjö kommun är en fantastisk plats att bo, leva och verka på för invånare, företag och besökare –idag och i framtiden!

Vidingehem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Växjö kommun. Vi erbjuder ett varierat utbud av välskötta lägenheter i både stadsnära och naturnära boendemiljöer. Tillsammans med hela kommunkoncernen driver vi arbetet med en hållbar utveckling av hela Växjö kommun. Det innebär att det ska finnas boendealternativ oavsett hur du vill bo i kommunen.

Våra engagerade och kunniga medarbetare arbetar för att våra hyresgäster, oavsett behov eller fas i livet, ska trivas och må bra i sin bostad. Vi är ca 140 medarbetare, inom flera olika yrkesområden, som förvaltar och utvecklar våra fastigheter.

Som en del av Växjö kommun, med koncerngemensamma mål, ska vi leverera inom en av kommunens huvudprocesser, ”Utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätort och landsbygd”. Växjö kommuns vision är också bolagets vision.

Vår gemensamma vision

Växjö kommun är en fantastisk plats att bo, leva och verka på för invånare, företag och besökare –idag och i framtiden!

Vårt gemensamma uppdrag

I Växjö kommun jobbar vi för våra invånares livskvalitet, trygghet och framtid.

Våra gemsanmma löften

I kombination med vårt gemensamma uppdrag arbetar vi efter tre löften;

  • Du kan lita på att vi alltid har dig i fokus
  • Du kan lita på att vi tar ansvar för våra gemensamma resurser
  • Du kan lita på att vi jobbar för ett bättre imorgon

Värdegrund

Växjö kommunkoncern har en gemensam värdegrund. Den utgörs av fyra värderingar som gäller för alla som jobbar i kommunkoncernen. Värderingarna påverkar vårt sätt att vara och hjälper oss att leverera en god kommunal service och vara en attraktiv arbetsplats med en god arbetsmiljö. Det bidrar till ett hållbart arbetsliv.

Värderingarna fungerar tillsammans - vi ska leva upp till dem samtidigt. De gäller både i relation till vår omgivning och till varandra som kollegor. Det vill säga att vi har samma förhållningssätt internt som externt.

  • Vi möter alla med respekt
  • Vi kan jobbet
  • Vi gör verksamheten bättre
  • Vi skapar en hållbar framtid

Senast uppdaterad

1 juli 2024