Föreningssamarbeten

De samarbeten vi eftersträvar ska kunna bida med aktiviteter som kan utföras i anknytning till våra bostadsområden. De ska beröra många av våra hyresgäster och/eller bidra positivt till att bygga upp, utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätort och landsbygd.

  • Vi sponsrar i huvudsak icke-kommersiella verksamheter.
  • Vi ska dela varandras värderingar när det gäller etik, moral och miljö/hållbarhet.
  • Vi prioriterar samarbeten med föreningar som har barn- och ungdomsverksamhet och aktivt arbetar för jämställdhet.
  • Samarbetet ska byggas på aktiviteter som syns och kan utföras i våra bostadsområden, skapar trygghet, trivsel och aktiverar området. Vi ser därför konkreta motprestationer som ett krav för sponsring.
  • Vi eftersträvar en balans mellan våra bostadsområden samt mellan idrott, kultur och samhällsutveckling vid fördelning av sponsringsmedel.
  • Vår ambition är att bibehålla långa samarbeten, med avtal för ett år i taget.

Som förening kan du ansöka om samarbete en gång per år.

> Ansökan om föreningssamarbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-formulär)

Sista ansökningsdag 15 januari 2023.

Föreningen kontaktas med besked senast 31 januari 2023 och presenteras internt och på hemsidan.