Evenemang i ett av våra bostadsområden. En man står på en scen och nedanför sitter barn och vuxna och tittar på. 

Föreningssamarbeten skapar trivsel och trygghet

Gemenskap och sysselsättning är nycklar för trygga, trivsamma och levande bostadsområden. Därför samarbetar vi varje år med en rad föreningar och organisationer i kommunen.

Vi har valt att inte satsa på traditionell sponsring. När vi ger pengar till idrottsföreningar eller andra organisationer är det alltid med krav på ett ömsesidigt utbyte, ett samarbete. Insatserna ska komma våra hyresgäster och bostadsområden till godo och därmed bidra till att Växjö kommun ska vara en fantastisk plats att bo, leva och verka på.

Ett av våra föreningssamarbeten är Växjö BK/Tigerklubben som har kvartersfotboll i anslutning till några av våra bostadsområden.  

Vi samarbetar med Växjö BK/Tigerklubben som har kvartersfotboll i anslutning till några av våra bostadsområden.

Trygga, trivsamma och levande bostadsområden

En viktig del i vårt sociala hållbarhetsarbete är att samverka och skapa relationer med föreningar och organisationer som verkar lokalt där våra hyresgäster bor. Samarbetet kan handla om olika typer av aktiviteter och evenemang som främjar sysselsättning, inkludering och gemenskap. Det skapar positiva upplevelser för våra hyresgäster och bidrar till trygga och trivsamma bostadsområden samt skapar förutsättningar för en levande ort, stadsdel eller landsbygd.

Evenemang i ett av våra bostadsområden. En man står på en scen och nedanför sitter barn och vuxna och tittar på. 

Evenemang främjar gemenskap och skapar ett levande bostadsområde.

Vill du samarbeta med oss?

Vill du skapa positiva upplevelser för våra hyresgäster, bostadsområden eller lokalsamhället? Det kan innebära arrangemang, inklusive kulturella evenemang, idrottsaktiviteter och andra gemensamma projekt.

Olika typer av samarbeten

 • Föreningssamarbete
 • Event/Samhällsarrangemang/Evenemangsstöd
 • Exponeringsstöd är främst för små föreningar och kan vara en del i föreningssamarbete eller evenemangsstöd. Det handlar snarare om ett utbyte och ett gemensamt engagemang snarare än att endast placera en skylt eller annons, vid till exempel en idrottsanläggning eller i ett programblad. Det kan innebära att vi som hyresvärd är med och representerar oss vid olika tillfällen.

De samarbeten vi eftersträvar ska

 • Beröra många av våra hyresgäster, från de allra yngsta till pensionärer och alla däremellan.
 • De ska utgöra viktiga pusselbitar i arbetet med att på ett tryggt sätt förvalta och utveckla såväl staden som de mindre orterna runt om i vår kommun.
 • Vi stödjer i huvudsak icke-kommersiella verksamheter.
 • Vi ska dela varandras värderingar när det gäller etik, moral och miljö/hållbarhet.
 • Vi prioriterar samarbeten med föreningar som har barn- och ungdomsverksamhet och aktivt arbetar för jämställdhet.
 • Vi samarbetar gärna med föreningar som fokuserar på seniorer/pensionärer och bekämpning av ensamhet.
 • Vi stödjer gärna evenemang och samhällsarrangemang.
 • Samarbetet ska bygga på aktiviteter som syns och som – om möjligt – kan utföras i våra bostadsområden för att bidra till ökad trygghet och trivsel i bostadsområdet.
 • Vi ser konkreta motprestationer som ett krav för våra samarbeten.
 • Vi eftersträvar en balans mellan våra geografiska bostadsområden samt mellan idrott, kultur och samhällsutveckling vid fördelning av sponsringsmedel.
 • Vår ambition är att bibehålla långa samarbeten, med avtal för ett år i taget.

Du kan ansöka om samarbete en gång per år.

Ansök om föreningssamarbete

Information om fakturering vid föreningssamarbete

Fakturan e-postas till: efaktura@vidingehem.se Ange "Föreningssamarbete" i ämnesraden.

Senast uppdaterad

2 juli 2024