God jul och ett gott nytt år!

Publicerad 22 december 2023

Hyresgäst

Tiden går så fort! Det lackar mot jul och snart är det ett helt år sedan Växjö kommuns två bostadsbolag gick samman och bildade det nya bolaget Vidingehem.

2023 var alltså året då alla våra allmännyttiga hyresrätter samlades under ett tak – cirka 11 600 lägenheter fördelade på tolv stadsdelar och 18 orter, från Uråsa i syd till Lammhult i norr, från Gemla i väst till Dädesjö i öst.

Vår storlek är en styrka

Vår storlek är en av våra största styrkor, den gör det möjligt för dig att välja om du vill bo i den sjudande staden eller på någon av de natursköna orterna. Inget annat bostadsbolag kan samtidigt erbjuda 1 194 lägenheter på Teleborg och sex stycken i Tolg. Eller 1 003 på Öster och sju i Ör. Eller 2 042 på Campus och tolv i Kalvsvik. Och så vidare.

Du är viktig när vi formar vår verksamhet

Du som hyresgäst ska stå i centrum – vi vill lyssna in din upplevelse, dina behov och dina önskemål när vi formar vår verksamhet. Vår uppgift är att finnas till hands i din vardag och hela tiden utveckla förutsättningarna för trygga, tillgängliga och hållbara hem.

Under året har vi arbetat fram nya strategier för hur vi ytterligare ska vässa vår förmåga att vara lyhörda, tillgängliga, engagerade och ansvarstagande. Så det är med tillförsikt och stor entusiasm som vi kavlar upp ärmarna inför 2024! Men först: Tack för 2023!

God Jul och Gott Nytt År önskar alla vi på Vidingehem, genom vd Carina Herbertsson.

Senast uppdaterad

3 januari 2024

Relaterade nyheter