Gå till startsidan
Translate
Lyssna

Use Google to translate this website

Miljöhus

Vidingehem har byggt miljöhus för källsortering i nästan alla bostadsområden och följer kontinuerligt utvecklingen inom hantering/sortering av avfall.

Källsorteringen innebär att hyresgästerna kan sortera sitt avfall i ett antal olika fraktioner i miljöhusen. Vi sänker i dagsläget därmed det soptippsdeponerade avfallet med cirka hälften och återvinner glas, plåt, plast och papper som går till industrin.

På detta sätt drabbas inte Vidingehem i lika stor utsträckning av de ökade sophanteringskostnaderna, vilka i sin tur skulle medfört ökade hyreskostnader för våra hyresgäster.

Mer information finns i din hyresgästpärm.
- Här hittar du vår sorteringsguide, länk till sorteringsguide.

Senast uppdaterad

2020-06-03

Kontakt

Vidingehem AB
Löpanäsvägen 4
363 21 Rottne

Box 23
363 21 Rottne

0470-70 17 70

Telefontid: helgfria vardagar 8.00-14.00

Jour: 0470-247 73

Vidingehem AB – en del av Växjö kommun

Om vidingehem.se

Miljönyckeltal

Följ oss på