Gå till startsidan
Translate
Lyssna

Use Google to translate this website

Hyresinbetalning

Hyran skall vara betald före inflyttning till ny lägenhet. Därefter betalas hyran alltid i förskott, senast sista vardagen före varje ny månads början.
Vid eventuell försening skickas inkassokrav från Intrum Justitia och om hyran trots det inte betalas skickas ärendet till Kronofogdemyndigheten med begäran om betalningsföreläggande och avhysning. Vid försenad betalning tillkommer inkassoavgift enligt aktuell prislista och om ärendet överlämnas till Kronofogdemyndigheten får hyresgästen ersätta hyresvärdens kostnader för den juridiska handläggningen enligt aktuell prislista. Dröjsmålsränta debiteras också.

Vidingehem skickar inga betalningspåminnelser och att hyresavin inte kommit fram är ingen giltig anledning till betalningsförsening.

Vid upprepade sena hyresbetalningar kan du bli uppsagd och tvingas flytta.

Har du fått ett krav från Intrum Justitia är det till dem du ska vända dig med frågor om kravet. Du når dem på tfn 08-616 77 20. Obetald skuld enligt kravbrev ska alltid betalas till Intrum Justitia enligt information på det brev du fått från dem.
 

Kundservice

Hyresinbetalning

Senast uppdaterad

2019-10-11

Kontakt

Vidingehem AB
Löpanäsvägen 4
363 21 Rottne

Box 23
363 21 Rottne

0470-70 17 70

Telefontid: helgfria vardagar 8.00-14.00

Jour: 0470-247 73

Vidingehem AB – en del av Växjö kommun

Om vidingehem.se

Miljönyckeltal

Följ oss på