Translate
Lyssna

Use Google to translate this website

Bostadsrätt

Ombildning till bostadsrätt

Växjö kommunfullmäktige har beslutat att bostadsbolagen ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.
Möjligheten att ombilda har funnits under de senare åren. Skillnaden nu, mot tidigare, är att alla hyresgäster ska informeras om möjligheten.
Önskar en majoritet bestående av minst två tredjedelar av hyresgästerna omvandla sina hyresrätter till bostadsrätter, till villkor som parterna kan komma överens om, så ska det ske.
Likaså gäller det motsatta, om en majoritet av hyresgästerna istället vill bo kvar som hyresgäster så kommer inte någon ombildning att genomföras. Hyresgästerna har det avgörande inflytandet.
Det är en ganska lång process med många steg som skall gås igenom innan en eventuell ombildning kan ske. En ombildning till bostadsrätt måste initieras av hyresgästerna själva. I en fastighet eller i ett område måste minst två tredjedelar av hyresgästerna vilja ombilda till bostadsrätt för att ombildningen ska kunna genomföras. Ombildningen ska ske på marknadsmässiga villkor.
Skulle en ombildning bli aktuell i den fastighet eller i det område du bor i men du själv inte vill vara med så har du rätt att fortsätta hyra din bostad, men då med bostadsrättsföreningen som hyresvärd.

Senast uppdaterad

2018-11-16

Kontakt

Vidingehem AB
Löpanäsvägen 4
363 21 Rottne

Box 23
363 21 Rottne

0470-70 17 70

Telefontid: helgfria vardagar 8.00-14.00

Jour: 0470-247 73

Vidingehem AB – en del av Växjö kommun

Om vidingehem.se

Miljönyckeltal

Följ oss på