Gå till startsidan
Translate
Lyssna

Use Google to translate this website

Miljörum

Bild på sorteringsmaterial så som växter, metall, glas och plast.

Bild: Sorteringsmaterial så som plast, metall och glas.

Viktigt att sortera rätt

Dina sopor kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att sortera kan vi skydda oss och spara en massa resurser.

Genom att sortera dina sopor väl kan farliga ämnen tas omhand på ett säkert sätt. Därmed skyddas människor och miljö. Genom att hålla isär olika material kan det mesta också återvinnas så att det kan bli nya produkter. Vi sparar energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.

Sopsortering är en del av EU:s plan för hur vi ska hantera vårt avfall så att miljö och människor inte kommer till skada. Det är faktiskt också ett lagbrott att inte sortera sina sopor.

Att alla hjälps åt att hålla god ordning i miljörummen är en viktig del av trivlen på områdena.

Kontakt

Vidingehem AB
Löpanäsvägen 4
363 21 Rottne

Box 23
363 21 Rottne

0470-70 17 70

Telefontid: helgfria vardagar 8.00-14.00

Jour: 0470-247 73

Vidingehem AB – en del av Växjö kommun

Om vidingehem.se

Miljönyckeltal

Följ oss på