Gå till startsidan
Translate
Lyssna

Use Google to translate this website

Dataskyddsförordningen (GDPR)

För att skydda din integritet och dina rättigheter behandlar Vidingehem AB alltid uppgifter om dig med största försiktighet och i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter när du söker bostad hos oss och när du tecknar avtal och flyttar in i någon av våra lägenheter. Vi behöver också dina personuppgifter en tid efter att du flyttat och inte längre är vår hyresgäst. För oss är din integritet viktig och här kan du läsa hur vi arbetar med personuppgifter. Med personuppgifter menas information som kan kopplas till dig som person, exempelvis namn, adress och kontaktuppgifter så som telefonnummer och e-postadresser.

När du erbjuds en bostad hos oss

När du blir erbjuden en lägenhet hos oss behöver vi dina personuppgifter. Vi behöver information om din ekonomi, om var du arbetar och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Då gör vi en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna också. Dina personuppgifter sparas så länge de är relevanta och aktuella för oss. Vi kan också ha skyldighet att arkivera enligt lag eller kommunala bestämmelser. Kreditupplysning, uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst sparar vi inte. 

När du hyr lägenhet, garage eller annan lokal av oss

När du blir hyresgäst hos oss och skriver hyresavtal behandlar vi aktuella personuppgifter. Det är vår skyldighet som hyresvärd och avtalspart. När du sen är hyresgäst hos oss behandlar vi dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier, hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver. Vi uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att vi alltid har korrekt information om dig. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi också behandla de uppgifterna. Om du har skyddad identitet hanteras dina uppgifter enligt upprättade rutiner.

För att kunna ge dig rätt service och erbjuda rätt tjänster behöver vi lämna dina personuppgifter till elleverantör, bredbandsbolag och kabel-tvoperatör då de tillhandahåller tjänster och service i ditt boende. Vi anlitar också underleverantörer för en del av vår fastighetsskötsel, städning och reparationer som kan komma behöva ta del av dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden.

När du sagt upp din lägenhet kan vi, för att underlätta kontakten vid lägenhetsvisning, lämna aktuella personuppgifter till kunder som är intresserad av att flytta in i din lägenhet. Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan bli aktuellt om det förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också dela dina personuppgifter med andra, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag eller beslut av myndighet.

När hyresförhållandet är slut

När du sagt upp ditt hyresavtal hos oss sparas det i två år. Uppgifter som finns om dig i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, sparas i sju år efter att innevarande räkenskapsår avslutats, i enlighet med svensk bokföringslag. Dina personuppgifter kommer att sparas längre om vi har ett oreglerat krav mot dig eller om vi har en skyldighet att arkivera dem enligt lag eller kommunala bestämmelser.

Personuppgiftsansvarig

Vidingehem AB, organisationsnummer 556404-7677 är personuppgiftsansvarig. Du kan när som helst begära ett registerutdrag på vilka personuppgifter som finns hos oss och som rör dig. 

Du når oss på telefon 0470-70 17 70 eller skicka e-post till info@vidingehem.se.

Växjö kommun har även ett dataskyddsombud som du kan vända dig till genom att ringa

0470-410 00 eller skicka e-post till info@vaxjo.se

Dina rättigheter

Du har rätt till information om hur och hur länge dina personuppgifter behandlas. Du har i vissa fall även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet). Du har även rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag.

Klagomål

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Kontaktuppgifter hittar du på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.selänk till annan webbplats.

Hos Datainspektionen hittar du även mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter. Du kan även läsa mer om dataskyddsförordningen på Europeiska kommissionens webbplats  (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_svlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Kundservice

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Senast uppdaterad

2020-07-20

Kontakt

Vidingehem AB
Löpanäsvägen 4
363 21 Rottne

Box 23
363 21 Rottne

0470-70 17 70

Telefontid: helgfria vardagar 8.00-14.00

Jour: 0470-247 73

Vidingehem AB – en del av Växjö kommun

Om vidingehem.se

Miljönyckeltal

Följ oss på