Translate
Lyssna

Use Google to translate this website

Coronaviruset och Covid-19

Folkhälsomyndigheten bedömer nu risken för spridning av coronaviruset som mycket hög och uppmanar till att minimera kontakter med personer som har milda symptom på luftvägsinfektion.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt och tar vårt samhällsansvar för att bidra till att begränsa spridningen av smittan. Vidingehem har därför den 13 mars, i dialog med Växjö kommun och Växjöbostäder, beslutat att vidta följande försiktighetsåtgärder:

  • Om boende i en lägenhet har milda symptom på luftvägsinfektion (såsom hosta, feber, snuva, halsont) kommer endast akuta fel att hanteras i lägenheten. Vid felanmälan samt vid inbokade möten kommer vi att fråga om dessa symptom finns. Blir svaret ja kommer vår personal att avbryta besöket, såvida ärendet inte är akut. Nytt fysiskt besök kommer att kunna bokas in tidigast 48 timmar efter att hyresgästen är symptomfri.

  • Har man hosta, feber, snuva eller halsont får man inte vistas i våra lokaler, exempelvis på vår kundserviceavdelning eller på våra områdeskontor. Bokade möten kommer att avbokas om det uppvisas symptom, och vi kommer i första hand hänvisa till fortsatt kontakt via e-post eller telefon.

  • Vi ber alla våra hyresgäster att för tillfället enbart anmäla akuta fel.

  • Av försiktighetsskäl kommer vår personal inte att beröra hyresgäster, exempelvis med handhälsning. Vi kommer att visa försiktighet vid alla möten och vi uppmanar våra hyresgäster att göra likadant.

Dessa beslut gäller från och med 13 mars och tills annat meddelas. Åtgärderna och tiderna kan komma att ändras snabbt, vi informerar om ändringar på vår webbplats.

 

Kontakt

Vidingehem AB
Löpanäsvägen 4
363 21 Rottne

Box 23
363 21 Rottne

0470-70 17 70

Telefontid: helgfria vardagar 8.00-14.00

Jour: 0470-247 73

Vidingehem AB – en del av Växjö kommun

Om vidingehem.se

Miljönyckeltal

Följ oss på