Gå till startsidan
Translate
Lyssna

Use Google to translate this website

Brandsäkerhet

Många bränder kan undvikas om man är vaksam och försiktig i kritiska situationer. Och om en brand ändå bryter ut kan man begränsa den om man vet hur man ska göra.

På den här sidan har vi samlat information om vad man ska tänka på för att förebygga brand och råd om hur man ska bete sig om olyckan är framme.

Texter och bilder nedan är hämtade från Kampanjen Aktiv mot brand, ett samarbete mellan myndigheter,
försäkrings-, bostads- och brandskyddsbranschen samt kommunernas räddningstjänster. Du hittar broschyren i sin helhet här intill.

Minska risken för brand

Om det brinner hemma beror det oftast på vanliga saker vi använder hemma. Så här kan du minska risken för brand hemma:

Lägg inte saker som kan börja brinna nära eller på spisen. Gå inte ifrån spisen när den är på. Skaffa gärna en spisvakt som stänger av spisen.

Aska, kol och liknande från öppna spisar eller grillar ska du lägga i en metallburk med lock. Släng aldrig varm aska i soppåsen.

Gå aldrig ifrån stearinljus som brinner. Släck tända ljus innan du går ut ur ett rum. Ställ inte tända ljus nära sådant som kan börja brinna.

 

Använd inte elektriska appa-rater med trasiga sladdar eller kontakter.

Ställ inte elektriska element för nära sådant som kan börja brinna, till exempel kläder.

I trapphuset får du inte ställa sådant som kan börja brinna, till exempel sopor, tidningar, lådor eller barnvagnar. Se till att dörrar till källare och vind är låsta.

Brandvarnare räddar liv

Sätt upp brandvarnare hemma. Brandvarnare larmar snabbt om det börjar brinna. Då hinner du släcka branden eller ta dig ut om det behövs. Ha minst en brandvarnare på varje våning.

Brandvarnaren ska sitta i taket.

Testa brandvarnaren varje månad genom att trycka på testknappen.

När batteriet i din brandvarnare börjar ta slut ringer du oss, så byter vi den.

Här kan du se en film om hur du testar din brandvarnare.

Så använder du en brandsläckare

En brand växer fort och blir stor. Men med en brandsläckare kan du försöka släcka en liten brand själv. En pulversläckare med 6 kilo pulver är bäst att ha hemma. En brandfilt är också bra att ha. Den kan du lägga över elden för att släcka.

Dra ut säkringen som bilden visar.

Sikta med slangen mot botten på elden.

Tryck ner handtaget och spruta på elden.

Gör rätt när det brinner och rädda liv

1. Rädda. 2. Varna. 3. Larma. 4. Släck.
Gör i den ordningen om du upptäcker att det brinner. Ibland kan det vara bättre att göra det som behövs i en annan ordning. Om ni är fler kan ni hjälpas åt.

Rädda och varna andra som kan vara i fara.

Ring 112 och larma om branden. Berätta vad som har hänt, om någon är skadad, var hjälpen behövs och vem du är som ringer.

Släck branden om du tror att du klarar det.

Släck branden så här

Det är viktigt att släcka elden på rätt sätt.

När det brinner i en kastrull: Lägg på locket eller en brandfilt för att kväva elden. Använd aldrig vatten när det brinner på spisen. Vatten får elden att spridas.

När det brinner i någons kläder: Försök att lägga ner personen. Kväv elden med en brandfilt eller något liknande. Börja släcka vid huvudet och fortsätt neråt.

När det brinner i elektriska apparater: Dra först ur kontakten. Kväv elden med brandfilt eller vatten. Med en pulversläckare kan du släcka direkt utan att dra ur kontakten.

Här kan du se en film om hur man släcker en brand i en kastrull:

Använd aldrig vatten för att släcka eld i en kastrull. Se här vad som kan hända:

Stäng in branden

Se först till att alla kommer ut. Stäng dörren till rummet eller lägenheten där det brinner.
Det stoppar branden och röken från att spridas.

Om du inte kan släcka elden ska du ta dig ut.

Stäng dörren till elden.

Ring 112 och larma om branden.

Gå aldrig ut i ett trapphus fyllt med rök

En lägenhetsdörr klarar sig ungefär 30 minuter utan att börja brinna om det brinner utanför. Gå aldrig ut i trapphuset om det är fyllt med rök. Använd inte hissen när det brinner.

Om det brinner hos någon annan och det är rök i trapphuset ska du stanna i din lägenhet.

Håll dörren stängd. Ring 112 och larma om branden.

Räddningstjänsten hjälper dig om du inte kan ta dig ut själv.

Hemförsäkring

När du hyr en lägenhet hos Vidingehem förbinder du dig att under hela hyrestiden inneha en giltig hemförsäkring. Hemförsäkringen skyddar dig och dina ägodelar. Det gäller skador både i bostaden och i källar- eller vindsförråd.

En hemförsäkring täcker också skador som uppstår exempelvis vid brand eller stöld. Kom ihåg att Vidingehems försäkringar enbart täcker skador på själva byggnaden och inte omfattar din personliga egendom.

Kontakt

Vidingehem AB
Löpanäsvägen 4
363 21 Rottne

Box 23
363 21 Rottne

0470-70 17 70

Telefontid: helgfria vardagar 8.00-14.00

Jour: 0470-247 73

Vidingehem AB – en del av Växjö kommun

Om vidingehem.se

Miljönyckeltal

Följ oss på