Information om kamerabevakning i bostadsområden

För att förebygga brott använder vi övervakningskameror i vissa av våra fastigheter.

Kamerabevakning används för att kunna bidra till ökad trygghet i de fall andra åtgärder inte har hjälpt. Om det inte längre finns behov tas kameran ner.

På de platser vi kamerabevakar finns alltid information om att vi bevakar samt var du kan vända dig om du vill veta mer eller har frågor. Vi följer de lagar och regler som finns i Kamerabevakningslagen (SFS 2018:1200).

På Integritetsskyddsmyndighetens webbplats kan du ta del av kamerabevakningslagen och andra uppgifter om kamerabevakning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bilderna sparas i upp till 30 dagar och vi visar dem endast för polisen. Det sker i samband med att Polisen begär ut bilder vid misstanke om brott.

Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter (i detta fallet bilder) behandlas, och ibland även rätt att få dem rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att hos den personuppgiftsansvarige begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag.

Hos Vidingehem är det vd som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. För att utöva dina rättigheter ska du därför vända dig till oss. Det gör du enklast genom att ringa 0470-59 90 00 eller skicka e-post till: info@vidingehem.se.

Växjö kommun har ett koncerngemensamt dataskyddsombud som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt. Du kan kontakta ombudet genom att ringa: 0470-410 00 eller skicka e-post till: dataskyddsombud@vaxjo.se.

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa om på Information om behandling av personuppgifter.

Senast uppdaterad

1 juli 2024