Tonåring som kramar sin mormor

Trygghet och trivsel

Trygghet och trivsel är två av våra hjärtefrågor. Att du ska känna dig trygg i ditt bostadsområde är en självklarhet och det jobbar vi med varje dag.

Vår bostadssociala grupp utgör navet för vårt trygghets- och trivselarbete. Trivs man så är man trygg. Om du upplever dig otrygg eller om något har inträffat och du störs av dina grannar är du alltid välkommen att kontakta oss.

Upplever du otrygghet där du bor?

Förbered dig då på att ge oss information om dig, vilket typ av störning/otrygghet det gäller, vem/vilka som är inblandade, när, var och hur ofta detta har skett.

Misstänker du att en granne far illa?

Nationella trygghetsundersökningar visar att de allra flesta som utsätts för våld i nära relation inte anmäler förövaren. I nästan alla fall av våld i nära relationer finns grannar som hört, sett och förstått - men inte gjort någonting.

Vad kan du göra? Var uppmärksam och lyhörd. Genom att agera kan väldigt mycket åstadkommas.

Du kan hjälpa en granne genom att:

  • Ring 112 och begär polisen om läget är akut
  • Ring på dörren och fråga hur det står till
  • Vid behov, ta hjälp av ytterligare en granne

Kamerabevakning

För att förebygga brott använder vi bevakningskameror i vissa av våra fastigheter. Kamerabevakning används för att kunna bidra till ökad trygghet i de fall andra åtgärder inte har hjälpt.

Bostadssociala gruppens arbete

Vår bostadssociala grupp jobbar både med trivsel och trygghet i bostadsområdena. Vi stödjer aktivt trivselaktiviteter för boende i alla åldrar. Trivs man så är en trygg.

Gruppen jobbar också med andra trygghetsåtgärder t.ex. följs alla händelser upp i våra bostadsområden. Ofta resulterar arbetet i ett möte med de individer som skapar otrygghet, där vi informerar dem om deras skyldigheter som hyresgäster. I andra fall leder arbetet till förbättringar i boendemiljön eller andra åtgärder.

Gruppen jobbar även med vräkningsförebyggande arbete och att motverka sena betalningar. Bostadssociala gruppen har ett nära samarbete med Polisen och med kommunens olika funktioner som t.ex. Arbete och välfärd, Omsorgsförvaltningen och Utbildningsförvaltning. Samarbetet gör att vi kan hjälpa våra medmänniskor under dygnets alla timmar.

Vill du komma i kontakt med vår bostadssociala grupp kontaktar du vårt Kundcenter.

Trivsel i våra områden

Bostadssociala gruppen stödjer aktivt trivselaktiviteter för boende i alla åldrar. Vi jobbar såväl med riktade insatser som stöd som sträcker sig över hela bostadsbeståndet. Det kan vara kvartersodlingar där du som vill får delta gratis och vi umgås och odlar tillsammans eller lovverksamhet för barn och unga.

Vi stödjer även verksamheten i våra kvarterslokaler och andra mötesplatser som Tallgården. Gruppens Mötesplatsutvecklare är den som driver allt samarbete och har du idéer eller frågor är du hjärtligt välkommen att kontakta denne.

Kvartersträffar

För oss på Vidingehem är det viktigt att veta vad du som hyresgäst tycker om ditt bostadsområde. Därför anordnar vi regelbundet Kvartersträffar i våra områden. Under en Kvartersträff får du möjlighet att träffa personal från Vidingehem och ställa frågor som rör ditt område. Vi informerar om framtida planer och projekt. Vidare får du möjlighet att lyfta fram dina önskemål kring hur vi kan arbeta för att göra ditt bostadsområde ännu mer trivsamt och tryggt.

Senast uppdaterad

8 januari 2024