Foto på tre män som står och samtalar utom hus. En av dem håller i en mugg och en i något som ser ut att vara en kratta. 

Så trivs vi tillsammans

Det finns goda möjligheter till gemenskap och trivsel när man bor nära sina grannar i ett flerfamiljshus. Men det ställer också krav på oss som bor där att visa hänsyn och inte störa varandra. Här har vi samlat några punkter som är extra viktiga.

Störande ljud

Tänk på att visa hänsyn till dina grannar dygnet runt. Men särskilt på kvällar, nätter och tidig morgon. Undvik därför att ha hög ljudvolym på till exempel tv:n, att spela hög musik, spola vatten i avloppen samt att borra och spika.

Blir du störd? Prata med din granne!

De flesta problem kan lösas med kommunikation. Om du blir störd av en granne ska du i första hand kontakta grannen direkt.

Fortsätter störningen? Kontakta oss!

Upphör inte störningen trots att du har pratat med din granne? Kontakta vårt Kundcenter så får du prata med vår bostadssociala grupp som jobbar med trivsel och trygghet i våra bostadsområden

Håll trapphus, loftgångar och entréer fria från föremål

Trapphusen ska hållas fria från alla typer av föremål. Framkomligheten får inte hindras för räddningstjänst, ambulans eller städpersonal. Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det exempelvis börjar brinna.

Exempel på vanliga föremål i allmänna utrymmen: dörrmattor, sopor, skor, tidningar, kartonger, möbler, skoställ, barnvagnar, rullstolar och cyklar.

Anmäl fel om något inte fungerar

Om du upptäcker att något är fel eller inte stämmer - gör en felanmälan! Det kan gälla något i din lägenhet eller ute i ditt område, på parkeringen, i tvättstugan eller i utemiljön.

Sophantering

Tänk på att sortera dina sopor så att skräpet hamnar i rätt sopkärl. Ta hjälp av bilderna vid miljöhuset eller sopstationen om du är osäker. Ska du slänga kläder, möbler, en trasig lampa eller en matta? Då ska detta köras till en av kommunens återvinningsstationer. Du kan även skänka hela och rena saker till välgörenhetsorganisationer.

Rökning

Rök inte i husets allmänna utrymmen till exempel i tvättstuga eller trapphus, utanför entréporten, lokaler eller vid lekplatser. Visa även i övrigt hänsyn till dina grannar om du till exempel väljer att röka på din balkong eller uteplats. Rökning inomhus i studentkorridor är inte tillåtet. Bor du i ett rökfritt boende innebär det att det varken är tillåtet att röka i lägenheten eller i den direkt närmiljön av fastigheten.

Husdjur

Husdjur ska hållas under uppsikt så att de inte stör dina grannar eller förorenar lekplatser, trädgårdsytor och andra utrymmen i huset. Husdjur ska hållas kopplade i våra bostadsområden. Det gäller även för besökande.

Parkera på rätt ställe

Parkering ska ske på skyltade och uppmärkta platser. På innergårdar gäller parkeringsförbud. Vid av/på – lastning av otympligt gods på innergård, vid in- och utflyttning och liknande sker undantag från parkeringsförbudet. Så snart du är klar ska fordon köras ut så att exempelvis utryckningsfordon inte hindras.

Fixa själv!

Som hyresgäst ska du sköta om din lägenhet. Du ska bland annat regelbundet tömma och rensa golvbrunnen i badrummet, byta säkringar och lampor samt rengöra filter till köksfläkten. Här kan du se instruktionsfilmer för det som du fixar själv.

Vid större fel eller återkommande problem ska du anmäla felet till oss.

Mata inte fåglar

Stora fåglar som skator, kajor, duvor och fiskmåsar förorenar på fönster och balkonger när de lockas till fastigheterna av matning. Fågelmaten kan i sin tur dra till sig råttor, som kan komma in i fastigheterna och skapa sanitära olägenheter.

Undvik skadedjur

Tips och råd om hur du unviker skadedjur/ohyra.

Senast uppdaterad

29 maj 2024