Foto på en dörr med texten

Sopsortering

I ditt bostadsområde finns det miljöhus/miljörum där du som hyresgäst sorterar ditt avfall. I miljöhuset/miljörummet finns en sposorteringsguide för vad som ska sorteras i vilket kärl. Övrigt avfall lämnas in till någon av kommunens återvinningscentraler.

Tack vare att du sorterar dina sopor, kan ditt avfall återvinnas. Är du osäker på vad som ska slängas var?

Sopsorteras i miljöhus/miljörum

  • Matavfall – allt matavfall, frukt- och grönsaksrester lägger du i den bruna papperspåsen och slänger i kärlet för matavfall.
  • Papper, plast m.m. – det finns kärl för förpackningar av glas, metall, plast, papper samt tidningar. Sortera noggrant så kan de återvinnas och komma till användning igen.
  • Ljuskällor och batterier – i de flesta miljöhus finns kärl där du kan slänga glödlampor och batterier. Om du inte har sådana kärl slänger du dessa på återvinningscentralen.
  • Restavfall – de sopor som inte har ett eget kärl sorteras som restavfall. Exempel på dessa är kuvert, textil, blöjor, kattsand, lecakulor och hushållspapper.

Lämnas på återvinningscentral

Allt annat som inte sorteras i miljöhusen/miljörummen sorteras på återvinningscentralen. Exempel på avfall som lämnas in på återvinningscentralen: möbler, elektronik, farligt avfall, trädgårdsavfall eller stora mängder sopor. På SSAM:s webbplats kan du se vilken återvinningsscentral som finns närmast dig. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad

17 december 2022