Närbild på en häck

Häckskötsel

Har du en egen uteplats, täppa eller odlingslott med tillhörande häck? Då är det du som hyresgäst som fixar med skötseln. Här finns samlad information och tips för hur du sköter om din häck på bästa sätt.

Tips och riktlinjer

Har du en egen täppa, uteplats eller odlingslott ombesörjer du själv skötseln och där ingår även skötseln av en eventuell häck. Vi som hyresvärd står alltid för utbyte av växtmaterial, men så snart växten är planterad övergår skötselansvaret till dig som hyresgäst.

Höjd och bredd

 • För att våra områden ska upplevas som trevliga och trygga ska inte häcken avvika i höjd från övriga häckar i området. Tillåten höjd är 1,0–1,5 meter.
 • För häckar som ligger i korsning mot kommunal gatan, är maxhöjden 80 cm enligt Växjö kommuns riktlinjer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Tänk på att häcken inte inkräktar för mycket på parkeringar, kör-, gång- och cykelbanor inne i området.
 • En tumregel är att häckar inte ska vara bredare än ca 30 cm ut från stammen, på den sidan som den angränsar till gemensamhetsytan.

Beskärning, häckklippning

 • Klipp häcken två gånger per år. Den första klippningen sker generellt innan midsommar och den andra kompletterande klippningen bör ske i augusti för att häcken ska hålla en fin form.
 • Har häcken blivit högre än maxhöjden, är juli-september bästa tiden att göra större ingrepp utan att den kommer till skada. Detta gäller framför allt avenboken.
 • Blommande häckar kan klippas så nära midsommar som möjligt, för att ta del av blomningen. Dock är en klippt häck inte avsedd att ha för blomningens skull.
 • En vintergrön häck, exempelvis en tujahäck, bör inte klippas så att den bruna delen på grenen nås. Då har de svårt att reparera sig och sätta nya skott därifrån. Du riskerar att få ett ”hål” i häcken vid för hård beskärning. Det är extra viktigt att undvika en vintergrön häck förväxer sig.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall ska alltid lämnas på återvinningscentralen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Några av våra bostadsområden är försedda med så kallade trädgårdsfållor, där du kan slänga trädgårdsavfall. Tänk på att aldrig lägga trädgårdsavfall i miljöhusen.

Viktigt är om du har en eller flera växter som Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har listat som invasiva, behöver du omedelbart ta bort dessa från din uteplats. Invasiva arter är inte godkända att slänga i våra trädgårdsfållor.

Föryngring

Häckar och buskar blir med åren gamla och tappar då ofta sin form, som grova grenar utan löv, eller mindre blomning, färre antal blad osv. Då är det dags att föryngra din häck. Föryngring innebär att du klipper ner häcken enda ner till basen och lämnar ca 15 cm stubbe. Från stubben kommer sedan nya skott, som är fulla med nya fina blad och blommor. Det kan ta några år innan busken har återfått sin gamla höjd, men det brukar röra sig om max två till tre växtsäsonger. Häckväxter som i sin ursprungliga form är träd, kan man inte göra detta med. Det gäller alla barrväxter samt exempelvis bok och avenbok.

 • Föryngring sker antingen på vårvintern (feb/mars) eller på försommaren (maj/juni).
 • Klipper du ner häcken på vårvintern kommer du att missa en eventuell blomning, häcken kommer då att hinna växa mer under säsongen.
 • Klipper du ner häcken på försommaren, så får du ta del av årets eventuella blomning, häcken kommer då inte hinna växa lika mycket på höjden det året.

Vattning

Alla häckar behöver omvårdnad för att vara livskraftiga. Har du en nyplanterad häck behöver du därför vattna regelbundet vid torrperioder, extra viktigt är detta första växtsäsongen efter att häcken har planterats:

 • vattna cirka en gång i veckan trots regnperioder.
 • under torrperioder kan du behöva vattna din nyplanterade häck ca två gånger i veckan.
 • det är främst under första växtsäsongen växten stabiliserar sig.

När vi ersätter eller kompletterar häckplantor görs detta på hösten. Anledningen till det är:

- mindre risk för torka i samband med plantering.
- rötterna hinner etablera sig något innan invintring sker.
- häckplantorna blir bättre förberedda inför kommande vår- och sommartorka samt mindre risk att få döda häckplantor trots bevattning regelbundet.

När växterna är etablerade, såsom gamla häckar behövs oftast enbart stödbevattning vid längre torrperioder.

Gödsling

Det är bra att varje år ge häcken gödsel på våren (april/maj). Den bästa gödningen är oftast naturgödsel om inget annat anges för arten. Naturgödsel ger alla de näringsämnen som häcken behöver och förnyar också jordens möjlighet att hålla kvar vattnet längre. Använder du dig av konstgödsel (NPK) är det viktigt att du vattnar ner konstgödseln i samband med detta.

Rensa ogräs

Under hela växtsäsongen kommer även andra växter att vilja konkurrera med vattnet och näringen som du ger till din häck. Då kommer det upp ogräs under häcken.
Förutom att ogräs gör att det ser ovårdat ut konkurrerar det också med näringen och kommer på sikt att försvaga din häck.

Är häcken nyplanterad är det extra viktigt att hålla ytan under fri från ogräs, eftersom häcken behöver all näring den kan få för att kunna etablera ett stabilt rotsystem.

Använd inte kemiska bekämpningsmedel då de påverkar både din hälsa och miljön negativt.

Byta ut plantor

Vi byter ut häckplantor som är helt döda och häckar eller häckplantor som bedöms inte kommer att överleva.

Har du som hyresgäst en häckplanta eller häck som du bedömer är dålig, kontakta kundcenter så kommer en kunnig person ut och gör en bedömning. I första hand kommer du som hyresgäst i dialog med oss få tips på hur man kan få bättre tillväxt utifrån art och ålder, hjälper inte detta efter kommande växtsäsong tittar vi vidare på åtgärder som passar just för din häck.

I vissa fall, kan häckar i ett helt bostadsområde bedömas behöva bytas ut, då bedrivas det som ett eget projekt.

Du som hyresgäst får inte på eget bevåg byta ut din häck. Allt utbyte sker i dialog med oss som hyresvärd.

Uppföljning av skötsel

Det är viktigt för oss att våra områden upplevs som trevliga och välskötta. Vi följer därför upp hur du som hyresgäst tar hand om din täppa, uteplats eller odlingslott.
Om det finns brister i skötseln, tar vi kontakt med vederbörande och påbörjar en dialog.

Omtanke för varandra är bra. Om du ser att din granne helt plötsligt slutar sköta sin täppa, prata med din granne eller meddela oss så kan vi komma i kontakt med grannen för att se om vi kan hjälpa till med något.

Senast uppdaterad

9 januari 2024