Illustration av elbil som laddas 

Laddplats för elbil

– ett tillval för dig som bor hos oss

Som hyresgäst hos oss har du möjlighet att ansöka om en laddplats för din elbil på den parkeringsplats du hyr.

Vid ansökan undersöker vi möjligheten att installera en laddplats på den parkering du hyr eller i närheten. Notera att det endast gäller parkeringsplatser där du har ett separat hyresavtal för själva parkeringen. För parkeringsplatser som ingår i lägenhetsavtalet har vi inte nått en överenskommelse med Hyresgästföreningen.

Vad kostar en elbilsplats?

Kostnad 350 kr/månad + aktuell hyra för parkering + kostnad för elförbrukning*. Detta debiteras på din hyresavi.

Kostnad för elförbrukning baseras på våra snittkostnader under föregående år. Aktuell kostnad för 2024 är 187 öre/kWh.

*Elförbrukningen debiteras med två månaders eftersläp. Exempel: Elanvändningen för janauri debiteras på hyresavin för mars.

Så här ansöker du om laddplats

Det är bara du som står på hyreskontraktet som kan göra en ansökan.

För att ansöka om laddplats kontaktar du kundcenter.

Elsäkerhet

Vi lägger stor vikt vid elsäkerhet och vill därför påminna om att det endast är tillåtet att ladda elbilar på avsedd laddplats med ladduttag. Anslutningskabeln mellan laddboxens ladduttag och elbil ska regelbundet kontrolleras för att på så sätt minimera riskerna för felaktig laddning och skador på fordonet. Vi uppmanar också alla hyresgäster att vara noga med att följa tillverkarens rekommendationer för laddning av deras specifika elbilsmodell.

Senast uppdaterad

1 juli 2024