Foto på inredning i ett vardagsrum

Lägenhetsunderhåll

Du som bor hos oss har rätt att med olika tidsintervaller få lägenhetsunderhåll. Vi tillämpar hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, vilket innebär att du som hyresgäst själv kan påverka en del av underhållet i din lägenhet.

Underhåll av ytskikten i din lägenhet kallar vi lägenhetsunderhåll. Där ingår golv, väggar, målade köksluckor, snickerier och tak. Här tapetserar, målar eller byter vi ut delar.

För studentlägenheter och på särskilda boenden finns lite avvikande regler. Dessa ser du längre ner. I lokaler erbjuder vi underhåll efter besiktning och när vi bedömer att det finns behov.

Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll

Du kan när som beställa det lägenhetsunderhåll som du själv kan styra över, så kallat hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll. I det hyresgäststyrda lägenhetsunderhållet ingår golv och väggar i dina bostadsrum samt målade köksluckor. Med bostadsrum menas de utrymmen du vistas i (där ingår inte våtutrymmen, klädkammare och förråd).

Beställ ditt lägenhetsunderhåll

Vill du beställa lägenhetsunderhåll? Välkommen att kontakta Kundcenter.

Vi har tillsammans med Hyresgästföreningen ett avtal om hur ofta du som hyresgäst har rätt att få lägenhetsunderhåll utfört, så kallade intervalltider. Beställer du underhåll när intervalltiden passerat ingår den i hyran.

Vill du beställa lägenhetsunderhåll före intervalltiden passerat betalar du en tidigareläggningskostnad. Kostnaden beror på hur långt det är till att intervalltiden passerat samt vilket utrymme den avser. Du kan inte beställa tidigareläggning av parkettslipning då parkettgolvets totala livslängd förkortas vid varje slipning.

Intervalltider för lägenhetsunderhåll

  • Vägg – tapetsering 13 år
  • Vägg – målning 13 år
  • Golvmatta – byte 20 år
  • Parkett – slipning 20 år
  • Köksluckor – målning 13 år

Har du åtgärder i lägenheten som inte är genomförda sex år efter gällande intervalltider kan vi komma att kontakta dig för att säkerställa lägenhetens skick.

Priserna för underhållet varierar från år till år beroende på nya avtal och indexregleringar. När en åtgärd är genomförd nollställs intervallperioden.

Möjlighet till underhåll efter en besiktning

När du flyttar in i din lägenhet genomförs en besiktning. I besiktningsprotokollet kan det framgå att du har möjlighet att beställa underhåll i din nya lägenhet. För att få underhållet utfört behöver du aktivt göra en beställning inom 30 dagar från avtalsstart.

Lägenhetsunderhåll för studentlägenhet

När du flyttar in i en studentlägenhet får du erbjudande om att beställa målning där intervalltiden är passerad. Övriga åtgärder kan endast beställas om besiktningsmannen gett nedslag på ytskiktet vid slutbesiktningen. I studentlägenheter tillämpas inte tidigareläggning av lägenhetsunderhåll.

• Vägg – målning 13 år (målas vita)
• Köksluckor – målning 13 år (målas vita)

Lägenhetsunderhåll för särskilda boenden

När du flyttar in i ett särskilt boende kan du endast beställa de åtgärder besiktningsmannen gett nedslag på vid slutbesiktningen. På särskilda boenden tillämpas inte tidigareläggning av lägenhetsunderhåll.

Fel på ytskiktet

Om du upptäcker större generella fel i ytskikten på väggar eller golv kan du kontakta oss för en behovsbedömning. Inom två månader görs en besiktning och du får besked om vi bedömer att åtgärder är nödvändiga. Vid mindre fel på ytskikten gör du en felanmälan.

Utföra nödvändigt underhåll eller reparation

Vidingehem har alltid rätt att utföra underhåll och reparationer i din lägenhet om vi anser det nödvändigt. Det kan till exempel vara för att undvika sanitär olägenhet eller mer långtgående skador som kan äventyra fastighetens eller lägenhetens standard och funktion.

Vid planering av större underhållsprojekt, försäljningar och ombildningar stoppas allt underhåll och endast nödvändiga reparationer utförs. Om ett sådant projekt är aktuellt får du information om det.

Om du vill fixa själv i lägenheten

Som hyresgäst får du göra en del i din lägenhet. För att du ska bli nöjd med resultatet och inte riskera att arbetet du gjort inte blir godkänt vid en besiktning den dag du flyttar ut, är det viktigt att arbetet är korrekt utfört. Det får inte försämra standarden eller fördyra framtida underhåll. Tänk på att målade väggar inte får tapetseras och kulörvalen får inte vara extrema eller väldigt mörka. Kontakta oss om du är osäker på dina val och vad du själv får göra.

Planerat underhåll

Underhåll som ligger utanför det hyresgäststyrda lägenhetsunderhållet, t ex byte av vitvaror, badrumsrenoveringar, fönsterbyten, markarbeten, trapphusmålning, byte av utebelysning och ventilationsaggregat mm, planeras av vår projektavdelning. Åtgärderna prioriteras efter funktion, ålder, energibesparing, budget och de svar som framkommer i vår hyresgästenkät.

Standardhöjande åtgärder

När en åtgärd definieras som standardhöjande och en hyresjustering ska göras ska en förhandling ske med Hyresgästföreningen. För de vanligaste åtgärderna finns en förhandlad prislista som vi utgår ifrån. För andra åtgärder sker en dialog och förhandling om vilken hyresjustering åtgärden ska medföra.

Exempel på standardhöjande åtgärder är byte av kök, fönster, lägenhetsdörrar mm.

I vissa fall behöver vi ha ditt skriftliga godkännande för att få genomföra åtgärder. Detta är när en åtgärd överstiger en hyreshöjning om 100 kronor per månad. I de fall åtgärden understiger 100 kronor så ska vi som hyresvärd informera på överenskommet sätt.

Senast uppdaterad

8 januari 2024