Kvinna står och njuter av solen på sin balkong

Balkong och uteplats

Tillhör du en av de lyckliga som har en egen uteplats i anslutning till din lägenhet? För dig innebär det förutom njutning och glädje – även ett ansvar att sköta om den.

För allas trivsel och säkerhet är det viktigt att du tänker på några saker.

 • Blomlådor placeras på insidan av balkongräcket, inte på utsidan.
 • Ta bort snö och is som kan ramla ner och utgöra en fara för andra.
 • Ställ inga sopor på din balkong eller uteplats, inte ens för korta stunder. Det lockar till sig skadedjur och fåglar.
 • Mata inte fåglar. De skräpar ner på din och grannarnas uteplats och fönster. Fågelmaten kan i sin tur dra till sig råttor.
 • Skaka eller vädra dina mattor och sängkläder på mattställningarna på gården - inte på balkongen. Då slipper dina grannar få ner smuts, damm och skräp på sina balkonger.
 • Undvik att röka på din uteplats eller balkong. Röken letar sig lätt in till grannen genom öppna balkongdörrar och fönster.
 • Förvara inget brandfarligt på din uteplats till exempel brännbara vätskor.

Grillning på balkong eller uteplats

Det är härligt att grilla, men i tätbebyggda områden är det viktigt att ta hänsyn till både grannar och brandsäkerhet.

 • På balkongen är det endast tillåtet med elgrill. Grillning över öppen låga (kol eller gas) är förenat med brandrisk och därför inte tillåtet.
 • Kol-, engångs- och gasolgrill får endast användas om du bor i markplan. Grillen ska då placeras minst sex meter ut från väggen så att den inte kan orsaka brand- eller explosionsfara.

Att tänka på om du använder gasolgrill

 • När du bor i ett flerbostadshus får du förvara gasolbehållare med volym mindre än 5 liter (blå campingbehållare). Behovet av gasol avgör antalet behållare. Det normala behovet anses vara en behållare för drift och en i reserv.
 • Förvaring av gasolbehållare sker lämpligast på balkongen, balkongen får inte vara inglasad. Förvaring på vind, i källarförråd och flerbilsgarage är förbjudet. Gasolbehållare får heller inte förvaras i kylskåp, svalskåp eller frysskåp på grund av brand- och explosionsrisk.

Läs mer om gasol och andra brandfarliga vätskor på Värends Räddningstjänsts webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Särskilda riktlinjer för dig som har uteplats i markplan

Som hyresgäst till lägenhet med uteplats i markplan har du, i enlighet med hyresavtalet skyldighet att sköta om den. Uteplatsen skall ge ett välvårdat och prydligt intryck året om. Här är några riktlinjer du behöver förhålla dig till:

 • Byggstopp gäller för uppsättning av nya staket, trallgolv, mellanväggar osv.
 • Trallgolv oljas med vattenbaserad olja. Får ej målas.
 • Odla gärna grönsaker, perenner och sommarblommor. Tänk bara på att odlingsbäddar ska göras enhetliga och se vårdade ut. Du får inte lägga upp jord mot plank eller husfasader. Lämna ca 30 cm med väldränerat material mot väggen eftersom jorden suger upp fukt som i sin tur kan skada väggar och virke.
 • Du får gärna, på egen bekostnad, plantera mindre prydnadsträd och buskar, dvs inga växter som växer sig höga med tiden. Inga växter, buskar eller träd är tillåtna mot husfasaderna.
 • Några bostadsområden är försedda med s k trädgårdsfållor, där man kan slänga trädgårdsavfall. I övrigt ansvarar du som hyresgäst för att transportera avfallet till kommunens anläggning på Norremark eller Häringetorp.
 • Använd inte kemiska bekämpningsmedel då de påverkar både din hälsa och miljön negativt.
 • Vi rekommenderar också handgräsklippare. De är både tystare och utan utsläpp. Vill du använda motorgräsklippare så är eldrift att föredra.
 • Uteplatsen får inte användas som förvaringsutrymme för kartonger, gamla möbler, bildäck eller annat. Detta på grund av att det kan innebära brandfara, fukt och mögelproblem på fasaden samt att det även stör den allmänna trivseln.
 • Vid misskötsel kommer Vidingehem att anlita en entreprenör som åtgärdar uteplatsen. Kostnaden får du som hyresgäst stå för.
 • När du flyttar från lägenheten besiktigar vi även uteplatsen. Har du gjort förändringar, kan du bli tvungen att återställa den innan nästa hyresgäst flyttar in.

Om du har en häck till din uteplats

Har du en häck i anslutning till din uteplats? Då är det du som hyresgäst som fixar med skötseln. Vi som hyresvärd står alltid för utbyte av växtmaterial, men så snart växten är planterad övergår skötselansvaret till dig. För att underlätta har vi här tagit fram tips och råd som hjälper dig att sköta häcken på bästa sätt.

Får jag ha en studsmatta eller pool på min uteplats?

På den gemensamma gården är det inte tillåtet att ha pool eller studsmatta. Har du däremot en egen uteplats som tillhör din lägenhet kan det gå bra. Stora badpooler är inte tillåtna. Maxgränsen är 500 liter vatten. Poolkanten får inte vara högre än 20 cm och får endast stå på den mark som tillhör lägenheten.

Tänk på att du som är ägare av en pool eller studsmatta är juridiskt ansvarig för att det inte händer någon olycka. Undersök därför hur din hemförsäkring täcker eventuella skador om oturen skulle vara framme. Tömning av poolen ska ske på ett sätt som inte riskerar skador på kringliggande mark eller fastigheter.

Får jag ställa upp ett partytält eller paviljong?

En permanent uppställning av partytält är inte tillåten. Partytält tillåts endast under kortare perioder när man exempelvis ska ha fest. Det gäller under maximalt ett par dagar före/efter det aktuella datumet. Tältet ska då vara placerat inom den egna tomtytan. För placering på allmän eller gemensam mark ska samråd alltid först ske med oss, som är markägare och därmed ansvarig.

Att ställa upp en paviljong på din uteplats eller tomtdel görs i samråd med oss. Godkännande sker från fall till fall och med hänsyn till fastighetens och tomternas utformning.

Senast uppdaterad

5 januari 2024