Pappa bär sin dotter i famnen medan de tittar ut genom ett fönster. 

Byta lägenhet

Livet kan förändras och boendesituationen likaså. Här finns samlad information för dig som funderar på ett lägenhetsbyte.

Direktbyte

När två hushåll byter bostad med varandra kallas det för direktbyte. Båda bytesparterna ska uppfylla kraven för direktbyte och kunna styrka dessa. Kraven hittar du under Policy för direktbyte av bostad.

Kontakta oss gärna innan du skickar in din ansökan om direktbyte så guidar vid dig hur det fungerar.

I samband med att direktbytet genomförs påverkas inte din aktuella kötid på Boplats Växjö. Dina köpoäng är kvar.

Ansökan om lägenhetsbyte

Fyll i blanketten Ansökan om direktbyte och skicka den till oss. Observera att den ska fyllas i av både dig och den du ska byta bostad med. Ansökan ska vara oss tillhanda minst två (2) månader innan bytet ska genomföras. Varje ansökan prövas särskilt, vi har inga generella tillstånd.

Vid ett direktbyte sägs alltid det gamla hyreskontraktet upp och en lägenhetsbesiktning ska göras. Om besiktningen visar att någon av parterna blir ersättningsskyldig (för till exempel skador på golv, cylinderbyte etc) ska dessa kostnader vara betalda innan bytet kan genomföras, kostnaderna kan inte överlåtas. Byten godkänns endast mellan nuvarande kontraktsinnehavare.

Avsikten med bytet ska vara att bo permanent i den nya bostaden. Bilplatser och garage med separata avtal ingår inte i ett direktbyte.

Policy för direktbyte av bostad

För att vi ska godkänna ett direktbyte ska beaktansvärda skäl finnas, sådana skäl kan vara förändringar i familje-, ekonomi- eller arbetssituation. From. den 1 oktober 2019 så gäller en ny hyreslag, det innebär att du kan bara byta hyresrätt mot hyresrätt och du ska ha haft ditt hyreskontrakt hos oss på Vidingehem i minst 12 månader. Dessutom ska den nya hyresgästen godkännas enligt vår uthyrningspolicy.

Vi gör den slutgiltiga bedömningen om bytet kan genomföras. Villkoren för att göra ett direktbyte anges i Jordabalken 12 kap 35 §. Om det inte finns något godtagbart skäl till direktbytet kan vi neka det. Båda parterna ska vara godkända. Om oriktiga uppgifter har lämnats vid ansökan kan lägenheten/lägenheterna sägas upp enligt hyreslagen § 42.

Mellan 1 juni till 5 september hanterar vi inga direktbyten. Du kan skicka in en ansökan, men vi behandlar den först från och med den 6 september.

Endast studerande vid Linnéuniversitetet kan byta till sig en studentlägenhet i Växjö. Antagningsbesked och registreringsintyg ska bifogas med ansökan.

Senast uppdaterad

8 januari 2024