Foto på inredning i ett kök. I bilden ser man köksbänkar, köksbord, ett fönster, lampa och stolar.  

Andrahandsuthyrning

Ska du testa sambolivet eller tillfälligt bo på annan ort? Då kan det vara aktuellt att hyra ut din lägenhet i andra hand.

Får jag hyra ut min lägenhet?

Enligt hyreslagen får du endast hyra ut din lägenhet i andra hand med hyresvärdens tillstånd. Sådant tillstånd ges endast för särskilda fall.

Giltiga skäl till andrahandsuthyrning kan vara:

 • Om du ska studera eller arbeta tillfälligt på annan ort.
  Du ska i så fall kunna styrka detta med lämpligt intyg.
 • Prova på samboboende. Att du vill prova på samboboende är också ett giltigt skäl att få hyra ut din lägenhet i andra hand. Du ska i så fall styrka detta genom att uppge namn och telefonnummer till den du vill prova samboskap med.

Du får inte hyra ut din lägenhet i andrahand under lägenhetens uppsägningstid.

Så ansöker du om andrahandsuthyrning

Om du vill ansöka om att hyra ut i andrahand gör du det skriftligen till vårt kundcenter genom att fylla i blanketten nedan:

Blanketter för ansökan om andrahandsuthyrning.

Om du fått godkänt att hyra ut i andrahand, tänk på att:

 • Vid klartecken får du tillåtelse att hyra ut din lägenhet i sex månader.
 • Det är fortsatt du som är betalningsskyldig och ansvarar för lägenheten.
 • Det är fortfarande du som står på lägenhetskontraktet som får hyresavin till dig.
 • El-avtalet ska fortsatt stå på dig som är förstahandshyresgäst.

Hur mycket hyra får jag ta ut under andrahandsuthyrning?

Du får inte ta ut en högre hyra än vad du själv betalar. Förstahandshyran är alltså ett tak för andrahandshyran. Om du hyr ut din lägenhet fullt möblerad får du göra ett tillägg om högst 15 procent. Om el, bredband, tv-kanaler eller liknande ingår i hyran, får du bara ta betalt för dina egna kostnader.

Du riskerar att förlora ditt hyreskontrakt med omedelbar verkan om du tar ut en för hög hyra.

Andrahandsuthyrning utan tillstånd

Andrahandsuthyrning utan tillstånd är ett brott mot hyreslagen. Om vi upptäcker att du hyr ut din lägenhet utan att vi godkänt det kan vi säga upp hyresavtalet. Då blir både du och andrahandshyresgästen tvungen att lämna lägenheten.

Andrahandsuthyrning av studentlägenhet

Om du är student och hyr en studentlägenhet kan du hyra ut i andrahand till någon som är studerande vid Linnéuniversitet. Du ska alltid kunna visa upp ett antagningsbesked för dig och andrahandshyresgästen samt ett registreringsintyg som styrker dina fortsatta studier.

Du kan hyra ut din studentlägenhet i andrahand, under sex månader, om du ska:

 • Studera på annan ort
 • Har ett studieuppehåll och är garanterad en plats när du kommer tillbaka
 • Ska prova på ett samboboende

Senast uppdaterad

3 juli 2024