Blåsbälgen

Kv Blåsbälgen är idag främst avsedd för familjeboende. På sikt kommer här att finnas 22 st lägenheter för seniorboende, koncentrerade till trappuppgången Smedsvängen 11.

Senast uppdaterad

21 december 2022