Gå till startsidan
Translate
Lyssna

Use Google to translate this website

Boinformation

Här hittar du allmän boinformation som är gemensam för Vidingehems olika områden.

Brandvarnare

I din lägenhet finns brandvarnare med ett inbyggt långtidsbatteri som inte är utbytbart. Cirka en månad innan batteriet är helt slut ger varnaren ifrån sig korta ljudstötar med ungefär 30 sekunders mellanrum. Kontakta oss så byter vi ut brandvarnaren utan kostnad. Vid konstaterad brand, ring omgående SOS, 112.

Bredband

I din lägenhet finns (minst) ett bredbandsuttag. Vill du har mer information eller koppla in dig på bredbandsnätet och få en snabb internetuppkoppling via fiber, ip-telefoni och/eller bredbands-TV till en fast månadskostnad, skall du kontakta Wexnet telefonnummer: 0470-70 33 33. Felanmälan gällande bredbandsuttaget görs till samma telefonnummer.

För att få tillgång till nätet betalas en anslutningsavgift. Denna avgift är ett engångsbelopp. Därefter betalas en månadsavgift för nätabonnemanget till Wexnet. De tjänster du vill ha faktureras från din tjänsteleverantör.

För att kunna använda TV och telefoni tillsammans med internet rekommenderar Wexnet en CPS (kundswitch). Fördelen med en CPS är att den kan särskilja TV och telefoni så att dessa prioriteras. Det innebär att din TV och telefoni alltid går före övrig Internettrafik och ger därmed bättre kvalitet. Dessutom kan Wexnet ge dig support på din CPS vilket de inte gör med annan utrustning.

Cyklar

Cyklar placeras i cykelkarusell eller cykelförråd. Lokala avvikelser kan förekomma.

Felanmälan

Felanmälan görs dagtid till vårt kontor, tel: 0470 -70 17 70.
Vid fel på TV eller bredband kontaktar du respektive leverantör.
För bekämpning av ohyra kontaktas Nomor, tel: 0771-122 300. Servicen är kostnadsfri för dig som hyresgäst.
Var beredd att ange namn, adress, telefonnummer, om det finns husdjur i lägenheten och om vi får gå in med huvudnyckel.

Utanför kontorstid
Jour/beredskap upprätthålls lördagar, söndagar och helgdagar samt efter ordinarie arbetstid slut. Vid akuta fel kontaktar du SOS Alarm på telefon 0470-247 73. Som akuta fel betraktas bland annat läckage och problem med vattenförsörjning eller värme, samt givetvis när det föreligger risk för att människor eller egendom kan komma till skada.

Flyttbilar och trafik inom området

I samband med transporter inom bostadsområdet får endast fordon av mindre typ köras på interna vägare och under största försiktighet. Sker skador på mark debiteras återställningsarbetena.

För tryggheten och säkerheten för barn i området får bilar, motorcyklar och mopeder endast i undantagsfall köra in på gården. Detta gäller i första hand för den som är rörelseförhindrad eller om man tillfälligtvis har en tung last. Mopeder ska ha motorn avstängd och ledas inom området.

Lämnar du ditt fordon på gården mer än 10 minuter, så betraktas det som en felparkering. Parkering på tomtmark är inte tillåten annat än på markerad parkeringsplats.

Gårdsgrindar

För att skapa ett tryggt och lugnt bostadsområde är infartsvägarna försedda med gårdsgrindar. Grindarna kan vid behov låsas upp med din lägenhetsnyckel. Lokala avvikelser kan förekomma. Ambulans och räddningstjänstpersonal har egna nycklar.

Jordfelsbrytare

För att jordfelsbrytaren ska fungera när det behövs är det viktigt med en översyn två gånger om året. Det fixar man lätt på egen hand!

Jordfelsbrytaren fungerar ungefär som ett automatiskt nödstopp om något händer i lägenhetens elanläggning. Den placeras oftast i elskåpet eller i dess närhet.

Om det till exempel kommer in vatten i ett eluttag eller om en elektrisk apparat blir strömförande så slår jordfelsbrytaren omedelbart från all ström och kan därmed förhindra svåra skador och till och med rädda liv.

Därför är det viktigt att man två gånger om året motionerar jordfelsbrytaren för att kontrollera att den fungerar. Detta gör du genom att trycka på TEST-knappen som sitter på varje jordfelsbrytare. När du gjort det fälls vippan ner och för att starta jordfelsbrytaren igen så för du upp vippan till "uppläge". I det läget ska den stanna.

Tryck på jordfelsbrytarens test-knapp. Starta sedan om genom att föra vippan till uppläge.

Kvarterslokal

Vidingehem har flera kvarterslokaler på olika orter. Dessa får våra hyresgäster hyra till en reducerad hyra. Uthyrning och ytterligare information om var dessa lokaler finns får du via vårt kontor telefonnummer: 0470-70 17 70.

Lägenhetsförråd

Till respektive lägenhet följer ett förråd som är märkt med lägenhetsnummer. Lokala avvikelser kan förekomma.

Miljörum och källsortering

Vidingehem har miljörum på nästan alla våra områden för att våra hyresgäster ska få möjlighet till källsortering. Ibland kan det var svårt att veta vart man ska lägga olika saker, därför har vi ställt samman en guidelänk till annan webbplats till hjälp.

Parkering av bilar

Parkering av fordon sker enligt parkeringsplatserna inom fastigheten. Det kan även finnas garage och motorvärmaruttag att hyra. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta vårt kontor för information.

TV

VIKTIG INFORMATION! Snart blir ditt TV-utbud helt digitalt, läs mer här, länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Behöver du beställa en digitalbox, beställ hos Vidingehem, tel: 0470-701770 eller epost info@vidingehem.se


Kabel-TV finns och ingår i hyran. Följande analoga kanaler ingår i basutbudet: SVT1, SVT2, SVT24, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, TV10, TV4 Sport, SJUAN, TV8, Kanal 9, TV10, Kanal 11, TV12, Fox, TLC samt Öppna kanalen.

Följande digitala kanaler ingår i basutbudet: SVT1, SVT2, SVT24, TV4, Barnkanalen, Kunskapskanalen, TV6, Fox, Axess TV samt Öppna kanalen.

Önskar du se kanaler digitalt eller önskar fler kanaler kan du beställa detta via vår TV-leverantör ComHem, tel: 902 22. Felanmälan gällande TV görs till samma telefonnummer.

Här kan du läsa mer om TV-utbudet.

Tvättstuga

Information och demonstration av tvättstugans utrustning sker efter förfrågan till Vidingehems kontor.

Våra tvättstugor är oftast utrustade med elektroniskt bokningssystem, lokala avvikelser kan förekomma. Hyresgäst har endast tillträde till tvättstugan under bokad tvättid. Utkvitterad tagg används för att öppna tvättstugan och vid bokning av tvättid. Ny tvättid kan bokas först efter avslutad tvättid och max 10 gånger/månad.

För allas trivsel är det viktigt att tvättstugan alltid lämnas välstädad. I anslutning till lokalen finns trivselregler som alla ska ta del av och följa.

Kontakt

Vidingehem AB
Löpanäsvägen 4
363 21 Rottne

Box 23
363 21 Rottne

0470-70 17 70

Telefontid: helgfria vardagar 8.00-14.00

Jour: 0470-247 73

Vidingehem AB – en del av Växjö kommun

Om vidingehem.se

Miljönyckeltal

Följ oss på