Gå till startsidan
Translate
Lyssna

Use Google to translate this website

Lammhult skola

Överst visas den nya skolan och underst den nya förskolan.

Alla erforderliga beslut är fattade: Lammhults skola byggs om och till för 270 miljoner.
– Det här gagnar inte bara barnen och personalen, det bidrar även i hög grad till samhällets utveckling, säger vice vd Anna Johansson.

Prislappen och omfattningen gör projektet till det största hittills i Vidingehems historia. Men än större är de effekter byggnationen kan få för Lammhult på lite längre sikt.
– En ny, moderna skola med sporthall och bibliotek gör naturligtvis att samhällets attraktionskraft ökar. Samtidigt sänder satsningen en tydlig signal – man tror på Lammhult och på en positiv framtida utveckling.

En annan positiv effekt är att skolans olika verksamheter nu samlas på ett enda ställe, vilket på flera sätt ökar möjligheterna till pedagogiskt samarbete mellan de olika stadierna.

Projektet påbörjas till hösten, med rivning av den befintliga låg- och mellanstadieskolan med tillhörande gymnastiksal och matsal, berättar Vidingehems fastighetschef Henrik Vernersson.
− Paviljonger kommer att uppföras under om- och nybyggnationen så att undervisningen kan bedrivas som vanligt.

I första etappen byggs låg-, mellan- och högstadiet med tillhörande kök, matsal, bibliotek och sporthall.
− När denna etapp är klar flyttas barnen från den gamla högstadiebyggnaden in i de nya lokalerna. Även de barn som varit i de tillfälliga paviljongerna flyttar in.

Om tidsplanen håller beräknar man att den här delen av projektet ska vara klart i september 2022.

Efter det kan etapp två påbörjas, med ombyggnad av det gamla högstadiet till förskola. När förskolan är klar kommer barnen som går i paviljongerna på Humlan och Linden samt barnen på Värendsgården att flytta in i de nya förskolelokalerna och paviljongerna kan avyttras.
– Målgången för den här etappen är inte helt fastställd, men det blir någon gång på senvåren 2024.

Att Lammhultsborna ser fram mot den nya skolan märks tydligt.
– Det finns ett väldigt stort engagemang i samhället, så det känns extra roligt att beslutet är taget och att vi nu är i gång med projektet.

Aktuellt

Lammhult skola

Senast uppdaterad

2020-04-22

Kontakt

Vidingehem AB
Löpanäsvägen 4
363 21 Rottne

Box 23
363 21 Rottne

0470-70 17 70

Telefontid: helgfria vardagar 8.00-14.00

Jour: 0470-247 73

Vidingehem AB – en del av Växjö kommun

Om vidingehem.se

Miljönyckeltal

Följ oss på