Gå till startsidan
Translate
Lyssna

Use Google to translate this website

Projekt

Fokus på slutanvändaren

Vidingehem har ständigt ett antal byggprojekt på gång runt om i kommunen. Det handlar naturligtvis dels om hyresrätter, men också om skolor, förskolor och annan viktig samhällsservice. 

Varje projekt är i sig unikt – det måste planeras och genomföras utifrån sina egna förutsättningar. Vår egen kunskap och erfarenhet ska kombineras med den specialkompetens som är aktuell i sammanhanget. Fokus ska alltid ligga på slutanvändarens behov, oavsett om det handlar om nya hyresrätter eller om en ny skola.

Landsbygden i Växjö kommun utgör den tredje mest folkrika geografiska enheten i länet – här bor 22 000 människor. Vidingehem har lägenheter på 18 av orterna, från Uråsa i söder till Lammhult i norr. Vi är en viktig aktör när det gäller utvecklingen utanför staden och en av hörnstenarna i den utvecklingen är rotationen på bostadsmarknaden: den äldre generationen flyttar till lägenheter och villor frigörs för inflyttande barnfamiljer – återväxten tryggas, liksom underlaget för olika former av service.

Kontakt

Vidingehem AB
Löpanäsvägen 4
363 21 Rottne

Box 23
363 21 Rottne

0470-70 17 70

Telefontid: helgfria vardagar 8.00-14.00

Jour: 0470-247 73

Vidingehem AB – en del av Växjö kommun

Om vidingehem.se

Miljönyckeltal

Följ oss på