Gå till startsidan
Translate
Lyssna

Use Google to translate this website

Vi följer en checklista för att mimimera riskerna för skadegörelse och bränder, säger områdeschef Daniel Hjertonsson.

Rondering säkrar skolor

För att motverka slitage, skadegörelse och i värsta fall bränder på skolorna under sommarlovet har Vidingehem infört ett utökat ronderingssystem.

Det har blivit allt vanligare att ungdomsgäng samlas kvällstid på skolor runt om på orterna. Man vill ha någonstans att umgås och skolgården utgör en invand och trygg miljö. Samtidigt uppstår det ofta problem i samband med samlingarna.
– Vi inventerade läget på samtliga skolor före sommarlovet och vi har tagit fram en checklista som vi följer för att minimera riskerna för skadegörelse och bränder – till exempel att tömma papperskorgar och säkerställa att sopkärlen är låsta för att minska tillgången på brännbart materiel, säger Daniel Hjertonsson, som är områdesansvarig.

– Samtidigt rensar vi brunnar, ränssilar med mer för att förebygga vattenskador då byggnaderna står tomma.

Kontakt

Vidingehem AB
Löpanäsvägen 4
363 21 Rottne

Box 23
363 21 Rottne

0470-70 17 70

Telefontid: helgfria vardagar 8.00-14.00

Jour: 0470-247 73

Vidingehem AB – en del av Växjö kommun

Om vidingehem.se

Miljönyckeltal

Följ oss på