Translate
Lyssna

Use Google to translate this website

Överst den nya skolan och underst den nya förskolan. Bilderna är illustrationer av den planerade byggnationen och kan skilja sig från det slutliga resultatet.

Lammhults skola

Vidingehems styrelse har beslutat att godkänna en om- och tillbyggnad av Lammhults skola för 270 miljoner kronor.
− Det har varit många faktorer att ta hänsyn till, men nu har vi landat i en lösning som blir riktigt bra både vad gäller utformning och ekonomi, säger ordförande Anders Bengtsson (C).

I projektet ingår rivning av den befintliga låg- och mellanstadieskolan, med tillhörande gymnastiksal och matsal.
− Paviljonger kommer att uppföras under om- och nybyggnationen så att undervisning kan bedrivas som vanligt, säger Vidingehems fastighetschef Henrik Vernersson

I första etappen kommer låg-, mellan- och högstadiet att byggas med tillhörande kök, matsal, bibliotek och sporthall.
− När denna etapp är klar flyttas barnen från den gamla högstadiebyggnaden in i de nya lokalerna. Även de barn som varit i de tillfälliga paviljongerna flyttar in.

Efter det kan etapp två påbörjas med ombyggnad av gamla högstadiet till förskola. När förskolan är klar kommer barnen som går i paviljonger på Humlan och Linden samt barnen på Värendsgården att flytta in i de nya förskolelokalerna och paviljongerna avyttras.
− Nya, moderna lokaler kommer att innebära ett lyft för såväl barnen och personalen som för Lammhult som samhälle, säger Anders Bengtsson.

Uppdraget att genomföra om- och tillbyggnaden har efter upphandling tilldelats GBJ Bygg AB. Projektet inleds efter att övriga, erforderliga beslut fattats.

 

Mer information

Anders Bengtsson (C)
Ordförande Vidingehem
070-606 56 19

Henrik Vernersson
Fastighetschef Vidingehem
0470-70 17 85

Senast uppdaterad

2020-01-30

Kontakt

Vidingehem AB
Löpanäsvägen 4
363 21 Rottne

Box 23
363 21 Rottne

0470-70 17 70

Telefontid: helgfria vardagar 8.00-14.00

Jour: 0470-247 73

Vidingehem AB – en del av Växjö kommun

Om vidingehem.se

Miljönyckeltal

Följ oss på