Gå till startsidan
Translate
Lyssna

Use Google to translate this website

Här inventeras Tärnvägen – hemmaplan för flera av deltagarna i gruppen.

Trygghetsvandring

Under två kvällar i mörkaste november gick vi på trygghetsvandring i Braås och Lammhult.
– God belysning och fri sikt är viktigt för att man ska känna sig säker, säger Amanda Johansson.

Hon arbetar som verksamhetsutvecklare på Vidingehem och hade inför de två kvällarna bjudit in hyresgäster och andra aktörer på de två orterna till en gemensam genomgång av trygghetsförhållandena på bostadsområdena.
Innan det var dags ett ge sig ut i höstmörkret hölls en genomgång där man identifierade olika trygg- respektive otrygghetshetsfaktorer – belysning, sikt, grönska, mötesplatser, nedskräpning, skadegörelse och så vidare.

Gruppen stannar upp och jämför sina intryck av det nyss genomgångna kvarteret. Allt fotodokumenteras och antecknas.

Amanda Johansson i glatt samspråk med en av deltagarna i Lammhult – som dessutom bor på det aktuella området.

Amanda Johansson uppmanade till att tänka brett:
– Se miljöerna ur olika perspektiv; hur upplever en man en viss situation, vad tycker en kvinna, en tonåring, en äldre person eller ett barn?

För trygghet är i viss mening en personlig upplevelse.
– Man kan mäta och visa statistik på hur många brott som faktiskt begås på en viss ort under en viss tid. Den upplevda tryggheten – alltså hur man känner sig när man rör sig inom ett område – kan ibland skilja sig från den statistiken, men den känslan är väldigt viktig för den enskilde. Och det är den känslan vi ska gå efter ikväll.

Efter en stärkande fika delade man upp sig i olika grupper och gav sig av. I Lammhult var det ett stort gäng som började med att ta sig an Ejdervägen och Tärnvägen – hemmaplan för flera av deltagarna, vilket givetvis gav extra tyngd åt synpunkter och iakttagelser; den som bor på området vet hur människor rör sig till vardags och var man bör titta lite extra noga.

Man konstaterade bland annat att det gäller att hitta rätt avvägning av mängden ljus i direkt anslutning till lägenheterna – man ska se bra och känna sig trygg, men man vill inte att sovrummet ska bada i ljus när det är dags att krypa ner. Och det spelar stor roll hur många av hyresgästerna på en gård som har sin utebelysning tänd.

Deltagarna var också överens om att grönskan var lagom hög och berömde fastighetsarbetarna Kerstin Grann och Thomas Gustavsson, som var två ur Vidingehems personal och styrelse som deltog i trygghetsvandringen.

Allt fotodokumenterades och antecknades noggrant.
– Materialet kommer att ligga till grund för en analys. Resultatet och en åtgärdsplan läggs upp på vår webbplats före årsskiftet. Men redan nu kan jag säga att det var en mycket positiv bild som deltagarna gav av tryggheten på områdena, såväl i Braås som i Lammhult.

Kontakt

Vidingehem AB
Löpanäsvägen 4
363 21 Rottne

Box 23
363 21 Rottne

0470-70 17 70

Telefontid: helgfria vardagar 8.00-14.00

Jour: 0470-247 73

Vidingehem AB – en del av Växjö kommun

Om vidingehem.se

Miljönyckeltal

Följ oss på