Translate
Lyssna

Use Google to translate this website

Samarbete om brandsäkerhet

Vidingehem, Växjöbostäder och Värends Räddningstjänst har inlett ett samarbete för att stärka kommunikationen om förebyggande brandskydd.

Ju fler hyresgäster som tillägnar sig kunskap om hur man förhindrar bränder, desto tryggare blir det för alla som bor i flerfamiljshus.

Under december månad ökar antalet bränder med 40 procent jämfört med övriga månader på året. En stor del av bostadsbränderna är orsakade av levande ljus och torrkokning. I december kommer vi därför att publicera inlägg på våra sociala medier och uppmärksamma de vanligaste brandriskerna och vikten av att testa sin brandvarnare. Om du som hyresgäst inte själv vill/kan testa din brandvarnare är du välkommen att ringa till vår kundservice så kommer en av våra fastighetsarbetare att hjälpa dig med det.

Bilderna vi använder är hämtade från Kampanjen Aktiv mot brand, ett samarbete mellan myndigheter, försäkrings-, bostads- och brandskyddsbranschen samt kommunernas räddningstjänster.

Bild pekfinger pekar mot brinnande ljus

Senast uppdaterad

2019-11-27

Kontakt

Vidingehem AB
Löpanäsvägen 4
363 21 Rottne

Box 23
363 21 Rottne

0470-70 17 70

Telefontid: helgfria vardagar 8.00-14.00

Jour: 0470-247 73

Vidingehem AB – en del av Växjö kommun

Om vidingehem.se

Miljönyckeltal

Följ oss på