Translate
Lyssna

Use Google to translate this website

Karin Lindberg kontrollerar om det finns utrymme för rullstol eller rollator på toa.

Tillgängligare tillgänglighet

Om du ser någon på Vidingehems områden utrustad med tumstock, surfplatta och kritiskt granskande blick är det sannolikt Karin Lindberg – hon håller nämligen på att inventera fastigheterna ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Redan 2003 genomförde Vidingehem en tillgänglighetsinventering enligt en detaljerad checklista och året därpå inleddes det förbättringsarbete som bland annat resulterade i Växjö kommuns tillgänglighetspris.

Nu tar vi nästa steg och den här gången används moderna TIBB.
– TIBB betyder ”tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd” och är en applikation som tagits fram av före detta Hjälpmedelsinstitutet i samarbete med SABO. I det webbaserade verktyget matar man in uppgifter enligt fastställda kriterier och sedan klassas fastigheten utifrån tillgänglighetsnivåer från 1 till 5, där 5 är den högsta graden av framkomlighet och tillgänglighet för rullstol och rollator, berättar Karin Lindberg.

Det handlar mycket om att mäta: bredden på entrédörrar, utrymmen i hissar, trapphus och angöringsytor. Dessutom kontrolleras tillgängligheten för gångvägar, tvättstugor, miljörum och parkeringar för rörelseförhindrade.
– Och så gör jag bedömningar, till exempel om det är rimliga avstånd från entréerna till den gemensamma tvättstugan på området.
När det gäller inventering i lägenheterna kommer en per område att väljas ut och hyresgästen blir givetvis tillfrågad i god tid.

Den databas med tillgänglighetsfakta som byggs upp i TIBB är naturligtvis ett utmärkt underlag för att bedöma behovet av och planera för möjliga förbättringsåtgärder.
Men det finns ytterligare en fördel, som så att säga gör tillgängligheten ännu tillgängligare:
– Delar av databasen kommer att läggas över till Boplats Växjö, så när en lägenhet blir ledig kan den sökande se vilken tillgänglighetsnivå den har. Det kan vara en vägledning när man ska välja ett boende som passar ens behov och förutsättningar.

Höjden på trösklarna är viktiga för framkomligheten.

Höjden på trösklarna är viktiga för framkomligheten.

Senast uppdaterad

2019-04-12

Kontakt

Vidingehem AB
Löpanäsvägen 4
363 21 Rottne

Box 23
363 21 Rottne

0470-70 17 70

Telefontid: helgfria vardagar 8.00-14.00

Jour: 0470-247 73

Vidingehem AB – en del av Växjö kommun

Om vidingehem.se

Miljönyckeltal

Följ oss på