Translate
Lyssna

Use Google to translate this website

Vidingehems vd Peråke Janén och tidigare ordföranden Christer Wånehed med den påskrivna avsiktsförklaringen.

Nytt klimatinitiativ

Vidingehem deltar i Allmännyttans klimatinitiativ, med syfte att minska utsläppen av växthusgaser.
– Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent, säger vd Peråke Janén.

Före årsskiftet skrev han och dåvarande ordföranden Christer Wånehed (M) på avsiktsförklaringen där företaget åtar sig att arbeta för att uppnå de angivna målen och att årligen rapportera in uppgifter i det speciella klimatverktyg som branschorganisationen och initiativtagaren SABO har tagit fram.

– Klimatinitiativet är en fortsättning på Skåneinitiativet, där 105 deltagande företag i allmännyttan på tio år tillsammans sparade 4,7 TWh energi, vilket motsvarar årsproduktionen från en kärnkraftsreaktor, säger Peråke Janén.

Jesserina Flores, som är hållbarhets- och kvalitetsansvarig på Vidingehem, ser flera fördelar med att delta i projektet.
– Vi får en årlig klimat- och energirapport som vi kan använda i vår hållbarhetsredovisning och vi får flera andra verktyg som på ett konkret sätt hjälper oss att vässa vårt arbete ytterligare.

En annan fördel är att få delta i det nätverk av företag som utgör Allmännyttans klimatinitiativ och därigenom kunna ta del av andras goda exempel.
– Det känns riktigt inspirerande och dessutom har vi själva mycket att bidra med eftersom vi redan ligger långt framme i vårt hållbarhetsarbete.

Senast uppdaterad

2019-01-09

Kontakt

Vidingehem AB
Löpanäsvägen 4
363 21 Rottne

Box 23
363 21 Rottne

0470-70 17 70

Telefontid: helgfria vardagar 8.00-14.00

Jour: 0470-247 73

Vidingehem AB – en del av Växjö kommun

Om vidingehem.se

Miljönyckeltal

Följ oss på