Translate
Lyssna

Use Google to translate this website

Ytor som tidigare inte utnyttjades får bänkar och bord och blir till naturliga mötesplatser, visar projektledare Liselott Ericsson.

Ytor som tidigare inte utnyttjades får bänkar och bord och blir till naturliga mötesplatser, visar projektledare Liselott Ericsson.

Mötesplats Movägen

"Hurra! Vi har idag fått beslut från Boverket om vår ansökan om stöd till att utveckla utemiljön på Movägen. Boverket har beviljat oss 1 217 500 kronor och själva går vi in med samma summa."

Så skrev projektledare Liselott Ericsson på Vidingehems interna blogg den 17 oktober 2017. Idag, ett drygt år senare, jobbas det febrilt på Movägen i Braås. Grävskopan tar de avslutande tuggorna ur den höstblöta jorden, markstenspusselbitarna börjar falla på plats och de sista bänkarna gjuts fast i marken. Liselott inspekterar området och ger de avslutande instruktionerna. Så här förklarar hon tankarna bakom det man har åstadkommit:
– Genom att skapa fler och bättre sociala platser har vi velat främja möten mellan människor oavsett bakgrund, ålder, kön och förutsättningar. Ytor som tidigare stod helt outnyttjade har nu tagits i bruk och inbjuder till olika former av lek, spel och umgänge.

Ett krav för att få stöd från Boverket – förutom att området skulle svara mot vissa, angivna socioekonomiska kriterier – var att "de som bor och verkar i området där åtgärden ska genomföras ska vara engagerade och delaktiga i åtgärden."
– Så den 13 mars 2018 kallade vi, tillsammans med företaget Tyréns, till workshop på Movägen.
Inför mötet hade de boende fått en enkät där de kunde fundera över hur Movägens utemiljö skulle utvecklas. Man kunde välja max sju av 23 olika aktiviteter som man önskade på området. Tre olika kategorier av aktiviteter och platser diskuterades:

  • Placeringar av lek, multi-sportarena samt boule och utegym.
  • Platser för att träffas och umgås samt var de boende vill ha växter och odlingsmöjligheter.
  • Behov och lämplig placering av cykelparkeringar samt belysning.

De tre platser som flest personer valde till lekmiljöer visade sig fungera bra.
– Dels för att det fanns yta att utnyttja för ändamålet, dels för att platserna var strategiskt placerade, bland annat i anslutning till tvättstugan.

När det kom till växter och odling var intresset stort hos mötesdeltagarna. Man påpekade särskilt att planteringar gärna fick placeras nära husen och tillsammans med övriga aktiviteter och platser.
– Vi har dessutom valt att plantera växter som redan hunnit växa ett tag, vilket gör att ytorna får ett lite mer färdigt intryck redan från början.

I övrigt ville man att belysning i anslutning till nya lekplatser och umgängesytor skulle prioriteras och att effektbelysning av mörka platser och växtlighet skulle tas fram för att öka ett trevligt och säkert intryck av området.
– Sammantaget känns det verkligen som att vi har landat rätt i det här projektet. Det är en stor satsning – totalt blir det 2 435 000 kronor – men vi får många värdefulla erfarenheter med oss till det framtida arbetet med att skapa attraktiva och inkluderande områden.

Ytor som tidigare inte utnyttjades får bänkar och bord och blir till naturliga mötesplatser.
Bakom projektledaren Liselott Ericsson tar en ny multiarena form. Sista handen läggs vid det som ska bli Mötesplats Movägen – en gemensam satsning från Vidingehem och Boverket på totalt 2 435 000 kronor.

Bakom projektledaren Liselott Ericsson tar en ny multiarena form. Sista handen läggs vid det som ska bli Mötesplats Movägen – en gemensam satsning från Vidingehem och Boverket på totalt 2 435 000 kronor.

Bakom projektledaren Liselott Ericsson tar en ny multiarena form. Sista handen läggs vid det som ska bli Mötesplats Movägen – en gemensam satsning från Vidingehem och Boverket på totalt 2 435 000 kronor.

Senast uppdaterad

2018-12-10

Kontakt

Vidingehem AB
Löpanäsvägen 4
363 21 Rottne

Box 23
363 21 Rottne

0470-70 17 70

Telefontid: helgfria vardagar 8.00-14.00

Jour: 0470-247 73

Vidingehem AB – en del av Växjö kommun

Om vidingehem.se

Miljönyckeltal

Följ oss på