Translate
Lyssna

Use Google to translate this website

Jesserina Flores är hållbarhets- och kvalitetsansvarig på Vidingehem.

Jesserina Flores är hållbarhets- och kvalitetsansvarig på Vidingehem.

Klurig hållbarhet

– Att tänka hållbart innebär ofta att tänka i nya banor och att dessutom göra det i samverkan med andra. Och här på landsbygden behöver vi vara lite extra kluriga.
Det säger Jesserina Flores, som sedan i höstas är hållbarhets- och kvalitetsansvarig på Vidingehem.

I botten är hon miljöbiolog och senast arbetade hon på Växjö kommun med näringslivsutveckling. När hon ska beskriva kärnan i sitt uppdrag återkommer hon ofta till ordet "samverkan".
– Ja, hållbarhet är en komplex fråga och för att lyckas krävs att många aktörer arbetar tillsammans och är beredda att pröva nya lösningar.

Förutsättningarna på landsbygden och de mindre orterna är speciella, bland annat av geografiska orsaker.
– En av de stora utmaningarna ur hållbarhetssynpunkt är transporterna. Utanför staden är man mer beroende av bilen, men allt fler upptäcker att det finns sätt att minska antalet körda mil, till exempel genom välplanerad samåkning med andra.

Vidingehem har verksamhet på 18 orter utanför staden, vilket medför mycket bilkörning.
– Vi är bra på att planera våra rutter, men vi kan bli ännu bättre. Vi håller också på att se över vår fordonsflotta och vår bränsleanvändning. Målsättningen är att vi ska bli helt fossilbränslefria 2020.

När det gäller att tänka i nya banor har Jesserina ett spännande projekt på gång.
– Vid årsskiftet får vi tillbaks ett antal lägenheter från Migrationsverket. Vi undersöker nu möjligheten att renovera hälften av dem på vanligt sätt och hälften enligt modellen cirkulär ekonomi, vilket innebär att man där det är möjligt återanvänder material och produkter. Sedan jämför vi de båda kostnadskedjorna och ser om det finns några ekonomiska och miljömässiga lärdomar att dra.

Senast uppdaterad

2018-12-10

Kontakt

Vidingehem AB
Löpanäsvägen 4
363 21 Rottne

Box 23
363 21 Rottne

0470-70 17 70

Telefontid: helgfria vardagar 8.00-14.00

Jour: 0470-247 73

Vidingehem AB – en del av Växjö kommun

Om vidingehem.se

Miljönyckeltal

Följ oss på