Anna Tegeström-Wolgers. (f.1960)

Anna kommer ifrån en konstnärlig släkt och har som bror konstnären Dan Wolgers. Det föll sig naturligt att bli konstnär säger hon. Anna utbildade sig på Konstfack i Stockholm med inriktning keramik och glas. Efter ett antal år erbjöds hon anställning som lärare vid samma institution som hon utbildade sig vid och är för närvarande lärare där.

En stark inspirationskälla för Anna var konstnären Marcus Raetz som hon såg på Moderna museet. Reatz jobbar med perceptions problematiken och trots att han använder till synes enkla material framstår en komplex bild. Detta tog Anna med sig när hon skulle skapa eget. Hon säger annars att hon förhåller sig fritt i sitt skapande men är mycket intresserad av frågan kring kreativitet. Hon anser att inom konsten måste man våga vända sig om, se nytt, tänka nytt och ompröva allt.

Det finns ett intresse för samtidigheten som genomsyrar Annas konst. Frågan om samtidighet på alla plan är viktig: det stora och lilla, det vardagliga och det komplexa livet, det triviala det högstämda; dessa motpoler skall fungera samtidigt. Det kan vara bra att ha i minnet när man ser på Annas konst.

Anna säger att hon inte är trogen material utan vill pröva nytt hela tiden och just nu jobbar hon med textila collage. Hon finns representerad vid bl.a. Statens Konstråd och har ställt ut på flertal Gallerier i Stockholm och på konsthallar i dess närområde.

Läs mer:
www.tegestrom.se www.tegestrom.se

Konstverk

Konstverk