Sagan om den borttappade bollen (1949-1950)
av Arne JonesArne Jones

Först skall det sägas att konstverket fick ny färg då det restaurerades 2006. Smålands museum och Växjös dåvarande konsthallschef var kontaktade innan arbetet påbörjades. Arbetet utfördes efter att man identifierat de spår av färg som fanns kvar då det inte fanns någon färgfotodokumentation över hur konstverket sett ut när den invigdes.

"konst är ett försök att samtala. Fast jag är ordkarg". Så säger Arne Jones i en av sina anteckningar, och dessa ord kan vara bra att ha i minnet när man ser hansa väggutsmyckning vid Ulriksbergsskolan och skall börja tolka den.

Jämför man Jones skulpturer med hans olika väggutsmyckningarna kommer ett intressant resultat fram. Tillexempel är väggskulpturen vid Ulriksbergsskolan en av de första offentliga verken Jones gör i sitt liv och vissa viktiga formelement återkommer från detta verk i senare skulpturer och offentliga utsmyckningar. Det tycks vara så att denna väggskulptur innehåller ett formspråk som Jones använder sig av i sitt senare konstnärskap. Tittar man på två av hans senare skulpturer, Rum utan filial från 1951 och Universum från 1967, så ser man att dessa lånat mycket från detta konstverk framförallt dess lek med den tunna linjen, ibland i spiral, blandat med mycket tomrum som ändå ger en stor helhetsverkan. Men tomrummet är inte utan betydelse.

För Jones ansåg att tomrummet var lika viktigt som det som syntes. Han konstaterade när han högg sina bokstavsformer att tomrummet mellan dessa hade en estetisk betydelse. Det till synes tomma var också formelement. Och: "En text huggen i sten är släkt med reliefen. I de egyptisk relieferna spelar det tomma en viktig roll." Och det är intressant att utsmyckningen vid Ulriksbergsskolan har en ornamental utsmyckning som kan sägas vara tvådelad, dels en djuprelief som är färgad och den tomma plana ytan mellan som även den har färg, allt som allt kan detta leda associationerna till egyptiska reliefer.

Jag har valt att inte tolka utifrån titel det får läsaren göra denna gång.Sagan om den borttappade bollen, 1949,polykrom djuprelief i stuck.
Sagan om den borttappade bollen, 1949, polykrom djuprelief i stuck. Ulriksbergsskolan, Ulriksbergspromenaden 15. Konstverket finns i gångtunneln in mot skolgården. VöFAB.
Konstverk