Princip (1998)
av Anna Tegeström-WolgersAnna Tegeström-Wolgers

Annas tolkning av Konstverket Princip lyder så här:

Konstverket kan ses som en symbol för förvärvandet av kunskap. Luren lyssnar av omvärlden för att samla in information. Den som lyssnar är forskaren som sitter vid bordet. På det cirkulära fundamentet som är upphöjt över marken finns blästrade strukturer som skall påminna om kartor, som sammantaget blir till en jordglob som får representera världen i helhet. Den som sitter vid bordet är forskaren.

Och man skulle kunna tolka konstverket som en moderna variant av oraklet i Delfi.

Princip, 1998, brons och betong.
Princip, 1998, brons och betong. Teleborg/Campus, Universitetsplatsen 1. Videum.
Konstverk