Arvid Knöppel (1892-1970). Skulptör, tecknare, målare.

Arvid Knöppel är mest känd för sina djurskulpturer som han finns representerad med runt om i Sverige men han gjorde även teckningar, ofta studier av djur. Och som djurskildrare var han realist och impressionist och det var sällan han började att stilisera sina verk.

Knöppel räknas som en av våra stora djurskildrare, i mängder av teckningar skulpturer grafik och böcker har han med ömsint hand porträtterat vår vilda fauna. Konstnären och författaren Gunnar Brusewitz har en gång skrivit om hans konst:

Det finns i hans bästa djurstudier en slags oskuld i linjen alldeles som om den vore tecknad i skapelsens gryningsljus, så omedveten och ren och samtidigt så obarmhärtigt avslöjande.

Under sin uppväxt i Småland tillbringade Knöppel mycket tid i skog och mark med sin jaktintresserade far som för övrigt var bekant med Bruno Liljefors, en konstnär som han beundrade mycket. Från 1944 fram till sin död 1970, var han bosatt på sin gård Knöppelåsen i Värmlands Sälboda, där han anlade ett reservat för vilda djur. Knöppelsåsen var under 1960-talet ett utflyktsmål för värmlänningar, man kan säga att det var ett lokalt skansen. I detta viltreservat kunde Knöppel, med skissblock och penna, studera djurens rörelser och beteende. Studier som ofta resulterade i skulpturer, för det kanske är som skulptör Arvid Knöppel är mest känd, med ett 70-tal monumentala utsmyckningar finns på olika offentliga platser runt om i landet. Om man ser över tid så utvecklades hans konst från en mera dekorativ art med närmaste utgångspunkt i gammalegyptisk djurplastik till en mera impressionistisk stil med rikare ytstruktur, men med bibehållen klassisk komposition.

Knöppel gjorde även teckningar och därför är det helt naturligt att han även gav ut två konstböcker, "Råbock" och "Hjortdjur" som är rikt illustrerade med hans djurteckningar. Hans grafiska bilder trycktes upp i numrerade upplagor.

Han utbildades vid Carl Fagerberg, Althins målarskola och Kungliga konsthögskolan. Han gjorde studieresor till Tyskland, Italien och Schweiz under 1920-talet. Offentliga arbeten i urval: Hägerstensåsens skola & Norra krematoriet, Sthlm. Karlstads krematorium. Borås m.fl. Representerad i bl.a. Nationalmuseum, Prins Eugens Valdemarsudde, samt en rad länsmuseer.


Konstverk

Konstverk